Våra webbplatser

Våra webbplatser

Webbkarta        Press        Logga in        RSS

Translate

Webbkarta        Press        Logga in        RSS

Dela:

 Skriv ut sida

EFKs teologiska profil i fyra ord

Sedan Evangeliska Frikyrkan bildades 1997 har orden evangelikal, missionsinriktad, baptistisk och karismatisk varit ledstjärnor. Dessa fyra ord tillsammans utgör EFKs teologiska profil.

Evangelikal

EFK bekänner tron på Gud, treenig i Fadern, Sonen och den helige Ande, och på Jesus Kristus som sann Gud och sann människa, den fulla uppenbarelsen av Gud. Vi tror att människan är skapad till Guds avbild, men har vänt sig bort från Gud och därför behöver kallas till omvändelse och tro. Tron uttrycks i ett liv i efterföljelse av Jesus, i kärlek och rättfärdighet. Bibeln är Guds ord och auktoritet för vår tro och vårt liv.

Missionsinriktad

Gud är kärlek och vill att alla människor ska lära känna honom och få gemenskap med honom genom tron på Jesus Kristus. Den kristna kyrkan ska visa och förkunna detta goda budskap i närmiljön och bland alla folk. Vi tror på en dynamisk helhetssyn på dess uppdrag i världen, som tar sig uttryck i insatser för att grunda och stärka församlingar, träna ledare och tjäna i samhället.

Baptistisk

Den lokala församlingen är en gemenskap av människor som personligen bekänt sin tro. I EFK-församlingar döps människor till Kristus på grundval av deras egen bekännelse av sin tro. Alla
troende har samma ställning i Kristus och är kallade till att på olika sätt vara hans vittnen och tjänare.

Karismatisk

Alla troende uppmanas att låta sig uppfyllas av Guds Ande och att ta emot och tjäna med de andliga gåvor (charisma) som Anden ger. Vi ska representera Guds rike i ord, handling, kärlek och kraft. Det finns en variation av karismatiska uttryck inom varje enskild församling och mellan olika församlingar.

Relaterad information

Liknande sidor på efk.se

Evangeliska Frikyrkan    Box 1624    701 16 Örebro    019 - 16 76 00     info@efk.se     webmaster@efk.se    Plusgiro: 900403-7    Bankgiro: 900-4037

Logotyp för Strateg Marknadsföring somar har gjort design och implementerat sidan.
Google+