Våra webbplatser

Våra webbplatser

Webbkarta        Press        Logga in        RSS

Translate

Webbkarta        Press        Logga in        RSS

Dela:

 Skriv ut sida

Så här tror vi

Alla församlingar som tillhör Evangeliska Frikyrkan är kristna. Som kristna individer i dessa församlingar tror vi på Jesus Kristus som Guds son. Att Jesus uppstod från de döda och har gett oss evigt liv om vi väljer att tro på honom.

Församlingarna inom Evangeliska Frikyrkan tror att Gud vill och kan förvandla människors liv, men även att vi kan vara med och påverka samhällen och världen. Vi vill följa Guds son Jesus Kristus och tror att han leder oss genom sitt ord, Bibeln, den kristna traditionen och livet i församlingarna. Som kristna vill vi försöka leva så likt Jesus som möjligt och finnas till för människor. Genom att lyssna, be och dela våra liv och erfarenheter kunna hjälpa och stötta varandra genom livet.

Vi tror på Bibeln som Guds ord och det är grunden i vår tro. Vi är baptister, vilket betyder att vi praktiserar så kallade troendedop. Det innebär även att vi betonar att varje människa behöver  ta ett eget beslut om man vill tro eller inte. Bestämmer man sig för att tro på Jesus uppmuntrar vi till att låta döpa sig. Genom dopet får en människa del i den försoning som Jesus gett genom sin död på korset.

En sammanfattning av den kristna tron uttrycks i den apostoliska och i den nicenska trosbekännelsen.länk till annan webbplats

I ett samhälle med snabb förändring och ökad religiös mångfald finns ett växande behov av att som kristet trossamfund beskriva vår tro och självförståelsePDF. Den berör frågor som t.ex. vad kännetecknar Evangeliska Frikyrkan som trossamfund? Vilken teologisk profil har vi? Vilka grundläggande värden vill vi verka för i dagens värld?

Evangeliska Frikyrkans vision är: "Växande församlingar förmedlar hela evangeliet till hela människan över hela världen".

Relaterad information

Liknande sidor på efk.se

Evangeliska Frikyrkan    Box 1624    701 16 Örebro    019 - 16 76 00     info@efk.se     webmaster@efk.se    Plusgiro: 900403-7    Bankgiro: 900-4037

Logotyp för Strateg Marknadsföring somar har gjort design och implementerat sidan.
Google+