Våra webbplatser

Våra webbplatser

Webbkarta        Press        Logga in        RSS

Translate

Webbkarta        Press        Logga in        RSS

Dela:

 Skriv ut sida

Tjänstepension och övriga personalförsäkringar

Som anställd av organisationen Evangeliska Frikyrkan eller samarbetande församling som är ansluten till Arbetsgivaralliansen betalas premie in för din avtalsenliga tjänstepension.


Foto: Istock.com

Betalar din församling avtalsenliga försäkringar?

Garantin för att din arbetsgivare skall betala avtalsenliga försäkringar är att de är anslutna till Arbetsgivaralliansen (AA). Är din arbetsgivare inte ansluten till AA så är du inte avtalsenligt försäkrad utan kan sakna viktigt försäkringsskydd.

Bra att veta

Är du anställd i en EFK- församling kontaktar du Kent Andersson som administrerar de församlingsanställdas försäkringar. Är du anställd inom organisationen Evangeliska Frikyrkan kontaktar du Rebecka Schönöppnas i nytt fönster när det gäller dina försäkringar.

Församlingarna rapporterar anställningar och löner till EFK — personalförsäkringar. EFK håller reda på all information i pensionssystemet PenSy. Församlingens kassör eller lönesekreterare kan få inloggningsuppgifter till församlingens sida i PenSy. Som inloggad kan man registrera ny lön, nyanställd respektive avslutad tjänst, tjänst- och föräldraledighet mm. För inloggningsuppgifter till PenSy kontaktar du kent.andersson@efk.se.

Vilka försäkringar har de anställda?

Följande försäkringar är avtalsenliga. De skall tecknas om arbetsgivaren (församlingen) är medlem i Arbetsgivaralliansen:

  • Tjänstepension enligt ITP-planen
  • Sjukpension från ITP
  • Tjänstegruppliv (TGL)
  • Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA)
  • Trygghetsrådet TRS
  • Dessutom tecknas i de flesta fall en liv- och olycksfallsförsäkring som gäller arbete och fritid.

När kan du få hjälp av försäkringen?

  • Är du sjukskriven mer än 90 dagar kan du få hjälp från sjukpension från ITP.
  • Drabbas du av arbetsskada kan du få hjälp från TFA-försäkringen.
  • Drabbas anställd av dödsfall, betalas ett engångsbelopp ut till efterlevande.
  • Drabbas du av arbetslöshet, kan du få hjälp till nytt arbete av Trygghetsrådet.

Ta kontakt med din arbetsgivare om något av ovanstående inträffar. Är du anställd i en församling så kontaktar din arbetsgivare Evangeliska Frikyrkan.

Mer om försäkringarna

Som arbetsgivare och anställd kan du läsa mer om försäkringarna på följande länkar:
www.collectum.selänk till annan webbplats (ITP, TGL)
www.alecta.selänk till annan webbplats (ITP)
www.fora.selänk till annan webbplats (TFA)
www.trs.selänk till annan webbplats (TRS)
Euroaccidentlänk till annan webbplats (Gruppförsäkring för liv med barnskydd och olycksfall)
Som anställd och ansluten till facket Vision hittar du värdefull information på www.vision.se/ekumeniskalänk till annan webbplats
Som arbetsgivare hittar du värdefull information på www.arbetsgivaralliansen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så var det förr

Fram till 31 dec 2012 kunde församlingar välja att ansluta sig till Arbetsgivaralliansen eller inte. De som anslöt sig till Arbetsgivaralliansen tidigare försäkrade sina anställda enligt ITP-planen. De som inte var anslutna betalade premien för tjänstepension till EFK, som i sin tur lät EFKs Pensionsstiftelse förvalta pensionsmedlen för att sedan betala ut dem när anställda går i pension.
Från 1 jan 2013 måste församlingar vara anslutna till Arbetsgivaralliansen för att EFK — personalförsäkringar skall kunna hjälpa församlingarna med administrationen.

 

Evangeliska Frikyrkan    Box 1624    701 16 Örebro    019 - 16 76 00     info@efk.se     webmaster@efk.se    Plusgiro: 900403-7    Bankgiro: 900-4037

Logotyp för Strateg Marknadsföring somar har gjort design och implementerat sidan.
Google+