Våra webbplatser

Våra webbplatser

Webbkarta        Press        Logga in        RSS

Translate

Webbkarta        Press        Logga in        RSS

Dela:

 Skriv ut sida

Tillsammans når vi längre

EFK är en församlings- och missionsrörelse där cirka 300 kristna församlingar med cirka 34 000 medlemmar samverkar. Visionen är: "Växande församlingar förmedlar hela evangeliet till hela människan över hela världen".

Skiss över organisationen Evangeliska Frikyrkan

EFK vill alltså grunda nya församlingar, stödja utvecklingen i befintliga församlingar och möta människors behov i vår tid. Sedan Evangeliska Frikyrkan bildades 1997 har orden evangelikal, missionsinriktad, baptistisk och karismatisk varit ledstjärnor. Dessa fyra ord tillsammans utgör EFKs teologiska profil.

Organisationen EFKs uppdrag lyder: EFKs organisation verkar för en dynamisk rörelse av missionella församlingar som utbreder Guds rike genom att grunda församlingar, träna ledare och tjäna i samhället. Detta förverkligas genom att identifiera, fördjupa, modellera och sända.

Anställda som en del av uppdraget

Juridiskt sett är EFK ett trossamfund. På församlingarnas uppdrag bedriver organisationen EFK verksamhet i Sverige och internationellt. I Sverige finns tre program som församlingarna samverkar kring: Internationella programmet, Sverigeprogrammet och Utbildningsprogrammet. Den internationella missionen bedrivs i ett 40-tal länder och är uppdelad i regionerna Afrika, Asien, Europa/Mellanöstern och Latinamerika. I regionerna Afrika, Asien och Europa-Mellanöstern finns utlokaliserade missionscenter.

Evangeliska Frikyrkans Sverigekontor finns i Örebro. Som stödfunktion till programmen och regionerna finns där Resursavdelningen. Från Sverigekontoret utgår också Internationella programmets och Sverigeprogrammets medarbetare. Vid Örebro Missionsskola, Örebro Folkhögskola och Missionsinstitutet bedrivs utbildningsverksamhet. Insamlade gåvor till kontrolleras av Svensk Insamlingskontrolllänk till annan webbplats då EFK är anslutna dit.

Det är vid Kongressen de stora besluten tas

EFKs kongress är det tillfälle då de stora besluten tas. Det kan gälla olika inriktningar man ska arbeta mot, förändringar i stadgar, val av missionsdirektor och styrelse. Kongressen hålls vartannat år. Då inbjuds församlingarna att skicka personer (ombud) som representerar den lokala församlingen och dess åsikter. Hur många ombud som en församling kan sända varierar beroende på storleken på församlingen. Missionsdirektorn väljs av kongressen och med en mandatperiod på fyra år med möjlighet till omval. Missionsdirektorn leder organisationen EFK enligt de riktlinjer som styrelsen satt upp.

Här hittar du stadgar för Evangeliska Frikyrkan, reviderade vid kongressen 2016.PDF

Evangeliska Frikyrkan    Box 1624    701 16 Örebro    019 - 16 76 00     info@efk.se     webmaster@efk.se    Plusgiro: 900403-7    Bankgiro: 900-4037

Logotyp för Strateg Marknadsföring somar har gjort design och implementerat sidan.
Google+