Våra webbplatser

Våra webbplatser

Webbkarta        Press        Logga in        RSS

Translate

Webbkarta        Press        Logga in        RSS

Dela:

 Skriv ut sida

Församlingar samlades till extra kongress i Örebro

I dagarna, 24-25 maj, har Evangeliska Frikyrkans församlingar samlats till en extra kongress i Örebro, för att söka Gud och tillsammans fortsätta vägen framåt. På dagordningen stod att göra fyllnadsval till styrelsen och att samtala inför valet av en eller flera nya missionsdirektorer vid nästa års kongress.

Det var efter den senaste tidens händelser i Evangeliska Frikyrkans ledning, då missionsdirektor Daniel Norburg efter en förtroendeklyfta mellan styrelsen och honom valde att säga upp sig från sin tjänst som missionsdirektor och då fyra styrelseledamöter valde att lämna styrelsen, som EFKs församlingar kallades till en extra kongress. De främsta beslutsfrågorna under kongressen gällde fyllnadsval till styrelsen för de ledamöter som avgått.

Fyra styrelseledamöter valdes vid fyllnadsval

På torsdagsförmiddagen bekräftades styrelsens beslut om att utse Bernth-Åke Ottosson som tillförordnad missionsdirektor. En enhällig kongress beslutade också att välja Owe Anbäcken, Ryttargårdskyrkan Linköping, som ny ordförande för EFKs styrelse med mandatperiod fram till 2018 års kongress. Owe har tidigare varit regionledare för EFKs gemensamma arbete i Region Asien, rektor på Örebro Missionskola samt varit lektor vid Linköpings universitet.

Kongressen beslutade också om fyllnadsval till de tre övriga ledamöter som valde att avsluta sina uppdrag i styrelsen. De som valdes var Stefan Rosth, Lugnetkyrkan Falun, David Axelsson, Kungsportskyrkan Huskvarna, och Helen Richard, Saronkyrkan Göteborg.

 

Owe Anbäcken valdes under torsdagen till ny styrelseordförande.

Fortsatta samtal om det som hänt

En stor del av torsdagen ägnades åt att samtala om de senaste månadernas situation i EFKs ledning. Styrelsens vice ordförande Inger Lundin inledde med att ge en bakgrund till situationen och flera i styrelsen och bland deltagarna uttryckte en sorg över det som hänt.

– De senaste månaderna har varit en utmanande tid, säger Inger. Och jag vill också säga ett varmt tack till Daniel Norburg och de fyra ledamöter som valt att lämna styrelsen.

I samtalet uttryckte också flera ett tack till styrelsen och sin omsorg om Daniel Norburg och de som valt att lämna styrelsen. Ett särskilt tack riktades också till Inger Lundin för att hon klivit fram och tagit stort ansvar i en svår process.

Inför den extra kongressen inbjöds församlingarna till forumsamlingar, som arrangerades på åtta platser i landet från Gammelstad i norr till Kristianstad i söder, för att samtala om det som skett. Under de forumsamlingar som styrelsen har bjudit in församlingarna till inför den extra kongressen har flera församlingar tagit olika initiativ till bön för den situation som rörelsen gemensamt står i. Styrelsen ska nu bjuda in till en bönekedja, där alla församlingar kommer att inbjudas att vara med.

– Vi behöver vishet och Guds ledning i den situation vi står i och inför den nomineringsprocess av ny missionsdirektor som ligger framför oss, sa Richard Hultmar i EFKs styrelse.

Styrelsen uppmanar också större församlingar att samordna regionala bönesamlingar och uppmuntrar alla i rörelsen att höra av sig om olika böneinitiativ som tas.

Viktiga frågor om EFKs framtida ledarskap

En viktig fråga under torsdagen var också att samtala om EFKs framtida ledarskap och hur det ska se ut i framtiden. Det gavs tid till samtal och diskussion inför val av ny missionsdirektor vid kongressen 2018. Nomineringsprocessen pågår till och med den 26 september. Nomineringar kan skickas via mejl till: missionsdirektorsval@efk.se .

Den extra kongressen hölls vid Parkteatern i Örebro och under dagarna deltog 264 ombud som representerade 99 församlingar. Sammanlagt deltog 293 personer.

Vid slutet av dagen inbjöd Bernth-Åke Ottosson till 2018 års kongress som kommer att hållas i Mariestad.

Evangeliska Frikyrkan    Box 1624    701 16 Örebro    019 - 16 76 00     info@efk.se     webmaster@efk.se    Plusgiro: 900403-7    Bankgiro: 900-4037

Logotyp för Strateg Marknadsföring somar har gjort design och implementerat sidan.
Google+