Våra webbplatser

Våra webbplatser

Webbkarta        Press        Logga in        RSS

Translate

Webbkarta        Press        Logga in        RSS

Dela:

 Skriv ut sida

Sända missionärer på nya sätt

Frågan om vem som ska räknas som EFK-missionär har under hösten bearbetats i rörelsen, med gott gensvar från församlingarna. EFKs styrelse tog i november beslut om att öppna upp för ett mer flexibelt sändande, och nu under våren kommer förändringarna att börja implementeras.

Frågan om flexibelt sändande diskuterades bland annat på missionsdagen All makt i himmelen och på jorden i Ryttargårdskyrkan, Linköping, i oktober 2016.

Styrelsen har fastslagit följande baskriterier som en EFK-missionär måste uppfylla, i korthet:

 • Missionären är bekräftad och utsänd av en lokal EFK-församling, samt står i löpande kontakt med utsändande församling(ar).
 • Missionären är antagen av ledningsteamet för internationella programmet.
 • Missionären har en aktiv relation med regionledare och missionscenter i den världsdel där man bor/är verksam.
 • Missionärens arbetsuppgift är i linje med ett uttryckt behov från EFKs partner i fält.
 • Missionären arbetar i linje med EFKs grunddokument.
 • Missionären har genomgått introduktion till EFK på EFKs Sverigekontor eller i fält på något av våra missionscenter. För alla EFK-missionärer är PROMIS en god resurs och vid anställning är PROMIS ett villkor.
 • Missionären bekänner sig till missionärsgemenskapen genom att aktivt delta i utresekurs, hemkomstkurs, missionärskonferens samt storkollegiesamlingar.
 • Missionären deltar i EFKs olika mötesplatser.

Styrelsen tog också beslut om följande kategorier av EFK-missionärer:

 1. Anställda.
 2. Trainee.
 3. Volontärer.
 4. Missionär med annan anställning än hos EFK.
 5. Sekonderade missionärer som arbetar för EFK men är utsända av andra organisationer.

– Vi i EFKs internationella program har fått i uppdrag att vidare utreda kategori nummer två, ”trainee”, vilket vi kommer att göra under våren, säger Josefin Fållsten, ledare för Internationella programmet. Ett annat viktigt arbete blir att se vilken av kategorierna som våra utsända missionärer ingår i och skapa samsyn kring baskriterierna. Det har varit roligt att se församlingarnas engagemang i frågan, när vi har bearbetat den på olika sätt under hösten.

Evangeliska Frikyrkan    Box 1624    701 16 Örebro    019 - 16 76 00     info@efk.se     webmaster@efk.se    Plusgiro: 900403-7    Bankgiro: 900-4037

Logotyp för Strateg Marknadsföring somar har gjort design och implementerat sidan.
Google+