Våra webbplatser

Våra webbplatser

Webbkarta        Press        Logga in        RSS

Translate

Webbkarta        Press        Logga in        RSS

Dela:

 Skriv ut sida

Hyllie Parks folkhögskolas SFI sprids till fler

De satsar på modersmålsbaserad undervisning och nära samarbete med kommunen och församlingar i rörelsen. Nyligen lyfte Skolverket dem som ett gott exempel, och i dag har de förutom utbildningen i Malmö också samarbeten på olika platser i landet. Elisabet Mörnerud, rektor för Svenska för invandrare (SFI) på Hyllie Parks folkhögskola, berättar om vad det är som gör att deras arbetssätt fungerar.

Elisabet Mörnerud är SFI-rektor på Hyllie Parks folkhögskola. Foto: Privat

– Vi arbetar modersmålsbaserat, det vill säga att modersmålet används som verktyg i undervisningen av svenska, berättar Elisabet Mörnerud. Studieresultat visar att det går mycket fortare att lära sig ett främmande språk när man gör det parallellt med sitt modersmål. Det är särskilt värdefullt när man, som vi, undervisar personer med kort utbildningsbakgrund, där vi arbetar med läs- och skrivinlärning från grunden på både svenska och modersmålet parallellt.

Hälften av lärarna utlandsfödda

Det hela började för drygt 15 år sedan med ett samarbete med Malmö Stad, efter att några kvinnor i stadsdelen Hyllie i Malmö uttryckte att de ville ha en lärare som de kunde förstå när de skulle lära sig svenska. Malmö Stad anställde en lärare med kompetens i deras språk, och frågade Hyllie Parks folkhögskola om de kunde bidra med ett pedagogiskt sammanhang för läraren.

– Vi hade ett litet arbete med svenskundervisning innan och sa ja, berättar Elisbet. Det började med 12 kvinnor och nu har vi drygt 450 studerande. Vi har i dag 35 lärare och ungefär hälften av dem är själva utlandsfödda. Bland våra Sverigefödda lärare har också flera bott utomlands i perioder.

– Att det från början har varit ett samarbetsprojekt mellan oss, Malmö Stad och studenterna tror jag är en viktig förklaring till varför det går så bra, fortsätter hon. Vi känner alla att det är vårt gemensamma arbete.

Och fler har upptäckt fördelarna med folkhögskolans sätt att arbeta. Nyligen tog Skolverket på uppdrag av regeringen fram ett stödmaterial för aktörer som arbetar med SFI. Hyllie Parks folkhögskola och deras lärare medverkar på fyra av filmerna i materialet.

– Skolverket fick i uppdrag att ta fram ett stödmaterial för aktörer som har läs- och skrivinlärning för personer med kort utbildningsbakgrund, berättar Elisabet. Och eftersom vi har nischat oss ganska länge till just den här gruppen studenter och arbetat oss fram till ett välfungerande arbetsätt, ville de komma hit och filma.

Folkrörelsenära SFI på snart tre orter

De senaste två åren har Hyllie Parks folkhögskola startat SFI tillsammans med församlingar på två orter och ett tredje samarbete är på gång. Samarbetena handlar om att folkhögskolan står för den kvalificerade SFI-utbildningen och församlingen för mervärdet i form av sammanhang och volontärer. Det hela började när församlingen Skillinge Missionshus, som är ansluten till EFK och Equmeniakyrkan, hörde av sig om ett samarbete:

– Vi hade egentligen inget egetintresse i att bli större och bygga ut vår verksamhet, men när vi fick den här frågan och såg möjligheterna för de studerande kunde vi inte säga nej, säger Elisabet.

I mars firades ett-årsjubileum i Skillinge och ungefär samtidigt startades folkrörelsenära SFI tillsammans med Saronkyrkan i Göteborg. I vår är förhoppningen att starta ett samarbete även i Kristianstad tillsammans med Östermalmskyrkan.

– Det här är sammanhang som många nyanlända drömmer om att komma in i, tror jag. Att få möta svenskar med nätverk in i samhället på det här sättet är så värdefullt, säger Elisabet.

Evangeliska Frikyrkan    Box 1624    701 16 Örebro    019 - 16 76 00     info@efk.se     webmaster@efk.se    Plusgiro: 900403-7    Bankgiro: 900-4037

Logotyp för Strateg Marknadsföring somar har gjort design och implementerat sidan.
Google+