Våra webbplatser

Våra webbplatser

Webbkarta        Press        Logga in        RSS

Translate

Webbkarta        Press        Logga in        RSS

Dela:

 Skriv ut sida

Ja till gemensam teologisk utbildning ett av besluten på EFKs kongress 2016

Ny gemensam organisation för teologisk utbildning, med namnet Akademi för Ledarskap och Teologi (ALT). Det är ett av besluten som togs när Evangeliska Frikyrkans församlingar möttes för kongress i Örebro, 5-7 maj. Temat var ”Och nu då? – Omtaget 2.0” och dagarna präglades av delaktighet och verkstad.

Daniel Norburg, EFKs missionsdirektor, vid årets kongress.

– Jag känner stor tacksamhet och glädje att vi äntligen har kommit fram till att ta det här beslutet, säger Daniel Norburg, EFKs missionsdirektor. Genom ett samägande av våra teologiska utbildningar får vi kraft att både förvalta över 100 år av kunskap och kompetens, och också att utveckla utbildningen vidare.

Förslaget som EFKs församlingar under fredagen sa ett enhälligt ja till innebär att bilda en ny gemensam organisation för teologisk utbildning, som ägs av EFK, Pingst och Svenska Alliansmissionen (SAM). Organisationen kommer att ha namnet Akademi för Ledarskap och Teologi (ALT). Samma dag som EFKs församlingar sa ja till förslaget fattade även SAM ett positivt beslut vid sin årskonferens. Pingst kommer att ta beslut i frågan vid deras årsmöte nästa helg.

EFK får ny styrelseordförande

Under kongressen togs också beslut om ett antal ändringar i EFKs stadgar. Förutom språkliga revideringar och förtydliganden togs beslut om en del principiella förändringar. Bland annat beslutades att styrelsens ordförande väljs av kongressen och inte av styrelsen. Förändringen trädde i kraft omedelbart och på kongressens sista dag valdes Henrik Melkstam till ny ordförande för EFKs styrelse. Han efterträder Claes-Göran Åberg som har haft ordförandeposten sedan 2010. Henrik bor i Lerum och är med i Saronkyrkan i Göteborg, där han varit ordförande under åren 2009-2015.

Verkstad på nätverkstorget

Årets kongress präglades i högre grad än tidigare av deltagande och verkstad. Programmet var flexibelt och förhandlingar i storsal blandades med Ted talks, det vill säga korta föredrag, inom en mängd olika frågor och samtal på ett nätverkstorg. Där kunde deltagarna bland annat diskutera och ställa frågor inför beslut som senare skulle tas i storsal. De fick också möjlighet att mötas och samtala om olika frågor och därifrån få med sig konkreta verktyg att arbeta vidare med i sitt sammanhang. Josefine Arenius, teamledare för Team Event inom EFK, har lyssnat in vad som hänt på nätverkstorget:

– I samtalen på nätverkstorget har det varit tydligt att det finns en längtan hos församlingar att hitta andra som arbetar inom samma område eller med samma fråga, för att kunna arbeta vidare och göra något ännu bättre tillsammans.

Bland ämnena som engagerade flest deltagare fanns frågor som rör andlig fördjupning, migration, barn och familj samt hur vi som rörelse kan arbeta med insatser i internationell mission utifrån fokusområdena Barns rättigheter, Församlingsbyggande, Hållbar försörjning och Mot människohandel.


Nätverkstorget var ett uppskattat inslag på kongressen.

Besök på Sverigekontoret och Örebro Missionsskola

EFKs kongress hölls i Örebro, i Örebro universitets nya aula Nova. I närheten ligger EFKs Sverigekontor och Örebro Missionsskola, och under fredagskvällen bjöds kongressdeltagarna in för att se lokalerna och träffa personalen. Det var även mingel, tävlingar och korta föreläsningar, så kallade TEO-talks, på Örebro Missionsskola. Kvällen avslutades med en nattvardsgudstjänst i Brickebergskyrkan. Under dagarna deltog 296 ombud som representerade 99 församlingar. Totalt kom 356 registrerade deltagare och 105 församlingar var närvarande.


Fler bilder / filmer

EFKs missionsdirektor Daniel Norburg
EFKs missionsdirektor Daniel Norburg
Nätverkstorget vid EFKs kongress.
Nätverkstorget vid EFKs kongress.
EFKs nya styrelseordförande Henrik Melkstam samtalar med tidigare regionledare för Asien Helen Richard och nuvarande regionledare Linnea Åberg.
EFKs nya styrelseordförande Henrik Melkstam samtalar med tidigare regionledare för Asien Helen Richard och nuvarande regionledare Linnea Åberg.
Samtal på nätverkstorget på EFKs kongress.
Samtal på nätverkstorget på EFKs kongress.
Vid nätverkstorget fick deltagarna möjlighet att samtala om olika aktuella frågor.
Vid nätverkstorget fick deltagarna möjlighet att samtala om olika aktuella frågor.
Niklas Holmefur, rektor vid Örebro Missionsskola, talade för förslaget om samägande av teologisk utbildning.
Niklas Holmefur, rektor vid Örebro Missionsskola, talade för förslaget om samägande av teologisk utbildning.
EFKs nya styrelseordförande Henrik Melkstam.
EFKs nya styrelseordförande Henrik Melkstam.

Evangeliska Frikyrkan    Box 1624    701 16 Örebro    019 - 16 76 00     info@efk.se     webmaster@efk.se    Plusgiro: 900403-7    Bankgiro: 900-4037

Logotyp för Strateg Marknadsföring somar har gjort design och implementerat sidan.
Google+