Våra webbplatser

Våra webbplatser

Webbkarta        Press        Logga in        RSS

Translate

Webbkarta        Press        Logga in        RSS

Dela:

 Skriv ut sida

Fler än någonsin döps inom EFK

Under 2015 döptes fler personer än något annat år sedan EFK bildades 1997. Bland de som betjänas i församlingarnas verksamheter fortsätter andelen med utländsk bakgrund att öka. Men statistiken visar också på utmaningar.

Øyvind Tholvsen, programledare Sverigeprogrammet. Foto Simon Wester.

738 personer döptes i rörelsen under förra året. Det är en ökning med 149 personer sedan året innan och den högsta siffran sedan EFK bildades 1997.

– Vi har länge sett en tydlig ökning i antal människor som kommer till tro och döps. Att denna ökning nu förstärks ytterligare är oerhört glädjande, säger Øyvind Tholvsen som har sammanställt statistiken.

Mångfalden inom EFK ökar

Under året betjänades totalt 58 995 personer i församlingarnas verksamhet. Andelen med utländsk bakgrund ökar stadigt.

– I visionsdokumentet EFK 2020 har vi satt målet att mångfalden i EFK ska spegla den som finns i samhället, berättar Øyvind. Vi är nu på väg att se detta ske genom att andelen betjänade med utländsk bakgrund har ökat från 13 % 2014 till hela 18 % 2015.

Vid årsskiftet bestod EFK av 304 församlingar med totalt 34 400 medlemmar, en ökning med en församling och 608 personer sedan 2014. Ökningen beror bland annat på att rörelsen tagit emot nyanslutna församlingar med ett stort antal medlemmar.

En utmaning är att antalet barn och unga som betjänas i församlingarnas verksamheter fortsätter att minska.

– Kristenheten i Sverige står och faller med att vi kan förmedla evangeliet och tron till nästa generation, säger Øyvind. EFKs växt tidigare år har berott på att vi har lyckats bra med detta i tidigare generationer. Frågan är hur vi kan hantera detta under åren som kommer.

Statistiken visar också att det fortsatt är i de mest sekulariserade delarna av Sverige som rörelsen växer som mest, till exempel i Mälardalen inklusive Stockholm samt i Norrbotten och Skåne.

För mer information, kontakta:

Øyvind Tholvsen, programledare Sverigeprogrammet
mobiltelefon: 070-644 32 27 oyvind.tholvsen@efk.se


Evangeliska Frikyrkan    Box 1624    701 16 Örebro    019 - 16 76 00     info@efk.se     webmaster@efk.se    Plusgiro: 900403-7    Bankgiro: 900-4037

Logotyp för Strateg Marknadsföring somar har gjort design och implementerat sidan.
Google+