Våra webbplatser

Våra webbplatser

Webbkarta        Press        Logga in        RSS

Translate

Webbkarta        Press        Logga in        RSS

Dela:

 Skriv ut sida

Vart är Örebro Missionsskola på väg?

Det senaste året har varit omvälvande för Örebro Missionsskola (ÖMS),
och fler förändringar är på väg. Vad har hänt hittills, vad kommer att
hända, och vad är målet med förändringarna? Daniel Norburg, EFKs
missionsdirektor, berättar om processen som pågår.

Studenter vid Örebro Missionsskola.

– 2015 har varit ett utmanande år för alla delar i vår organisation. Vi hoppas att de besparingar som görs på ÖMS ska bli ett avstamp inför framtiden, att vi når en ekonomi i balans samtidigt som vi fortsätter att värna om skolans rätt att ge högskoleexamen. Något annat som är nytt är att vi ser Missionsinstitutet och ÖMS som en enhet, berättar Daniel Norburg.

Samtal om samgående pågår

Samtal med Pingst och Alliansmissionen om samägande av en gemensam organisation har pågått samtidigt. Samfunden ska fatta beslut om detta vid respektive samfunds årsmöte och kongress i maj.

– Målbilden är att både Akademi för Ledarskap och Teologi (ALT) och Örebro Missionsskola ska finnas i en ny organisation som vi äger tillsammans. Det behövs ett större underlag i Sverige i dag om man ska driva en högkvalitativ pastors- och ledarutbildning på högskolenivå. Det gäller rekrytering av personal och studenter såväl som ekonomi.

Daniel är optimistisk inför framtiden:

– Gör vi det här rätt har vi stora möjligheter att utveckla det som idag är ÖMS och i framtiden kanske heter något annat. Genom ett samägande har vi goda förhoppningar om att kunna vara mer offensiva, utveckla och på sikt förnya utbildningen för att ännu bättre betjäna församlings- och missionsrörelsen.


Text: Maria Brolin


Evangeliska Frikyrkan    Box 1624    701 16 Örebro    019 - 16 76 00     info@efk.se     webmaster@efk.se    Plusgiro: 900403-7    Bankgiro: 900-4037

Logotyp för Strateg Marknadsföring somar har gjort design och implementerat sidan.
Google+