Våra webbplatser

Våra webbplatser

Webbkarta        Press        Logga in        RSS

Translate

Webbkarta        Press        Logga in        RSS

Dela:

 Skriv ut sida

Svår torka drabbar stora delar av Afrika

Södra och centrala Afrika upplever nu den värsta torkan på flera decennier. I många länder rapporteras om svår brist på vatten och mat, och både djur och människor riskerar svält. Anneli Dagernäs, en av EFKs regionledare i Afrika, berättar om situationen i de länder där EFK arbetar.

I Swaziland är uttorkade flodbäddar en vanlig syn.

I Sydafrika har torkan framför allt drabbat odlingarna svårt. Årets majsodling beräknas bli den sämsta på 30 år.

– Detta gör att priserna på majs, vilket är en viktig del av basfödan för de flesta i landet, beräknas stiga med cirka 20 % inom de närmsta månaderna, berättar Anneli Dagernäs. Som alltid är det de redan fattiga som drabbas värst.

Nyligen utlyste Sydafrikas president sex av nio provinser som katastrofområden. Myndigheterna förbereder nu en stor insats för närmare fyra miljoner människor av de som är värst drabbade av torkan.

– I en stad som Nelspruit, där EFKs missionscenter ligger, märks ingen större skillnad än, mer än att vi uppmanas att vara sparsamma med vatten, berättar Anneli. Men i förorterna, där många är fattiga, saknas vatten flera dagar i sträck.

Anneli berättar om en grupp människor som bor i utkanten av Nelspruit. De har flytt från Moçambique, lever mycket fattigt och blir illa behandlade av andra grupper. Dessa människor saknar tillgång till vatten och tvingas gå i timmar för att få eller stjäla vatten för att överleva.

– Där har vi tillsammans med den lokala kyrkan precis planerat att hjälpa dem att få två stora vattentankar dit de bor, säger Anneli. Många av dem är hiv-smittade och är därmed extra utsatta för andra sjukdomar, så rent vatten är ännu viktigare för dem.

Familjer är utan mat och barn riskerar att dö av svält i Swaziland

I Swaziland är situationen mycket svår, och det har den varit under en tid. Torra åkrar, uttorkade flodbäddar och döda djur längs vägarna är en vanlig syn i landet. Hela skördar är totalt förstörda och för landets befolkning, som till stor del utgörs av jordbrukare, innebär det att man inte ha någon mat, troligtvis för resten av det här året, berättar Anneli.

– EFKs partnerkyrka Holiness Union Church (HUC) rapporterar om familjer som är helt utan mat, och barn som riskerar att dö om de inte får hjälp snart! Tillsammans med HUC gjorde vi i slutet av 2015 en akutinsats med matutdelning, men vi kommer att behöva göra fler insatser framöver, säger Anneli.

– Vi vill också göra långsiktiga förbättringar genom att borra brunnar på flera platser i Swaziland, fortsätter hon. Vi har precis fått mycket glädjande besked från organisationen "Vatten åt alla" om att den ansökan vi gjort är beviljad. Det innebär att vi kommer att kunna gräva minst fyra brunnar, och redan nästa vecka åker vår medarbetare Fabio Guimaraes till Swaziland för att planera arbetet.

Vattenbrist råder också i Moçambique och Centralafrikanska republiken

Även i Moçambique och Centralafrikanska republiken råder stor brist på vatten. Praktikanter från EFKs praktikantprogram StepOut som är i Moçambique berättar att man saknat vatten i flera dagar och fått åka lång väg för att hitta vatten. Just nu befinner sig Annelis man Andreas, också regionledare för Afrika, i Centralafrikanska republiken tillsammans med EFKs missionär Anton Carlsson. Även där lider människor av torkan och det är mycket svårt att få tag på vatten.

Läs mer


Fler bilder / filmer

Tillsammans med en lokal kyrka i Nelspruit, Sydafrika, planerar EFK att ordna vatten till en mycket utsatt grupp människor som bor i utkanten av staden. På bilden syns EFKs medarbetare Fabio Guimaraes i ett planeringsmöte med människorna.
Tillsammans med en lokal kyrka i Nelspruit, Sydafrika, planerar EFK att ordna vatten till en mycket utsatt grupp människor som bor i utkanten av staden. På bilden syns EFKs medarbetare Fabio Guimaraes i ett planeringsmöte med människorna.
I december gjorde EFK en akutinsats för att dela ut mat i Swaziland, tillsammans med samarbetskyrkan Holiness Union Church (HUC).
I december gjorde EFK en akutinsats för att dela ut mat i Swaziland, tillsammans med samarbetskyrkan Holiness Union Church (HUC).
I Mocambique gör vattenbristen att man får åka mycket långt för att hämta vatten. Här syns StepOutpraktikanten Alexandra Schultz, som befinner sig i staden Maputo.
I Mocambique gör vattenbristen att man får åka mycket långt för att hämta vatten. Här syns StepOutpraktikanten Alexandra Schultz, som befinner sig i staden Maputo. 

Evangeliska Frikyrkan    Box 1624    701 16 Örebro    019 - 16 76 00     info@efk.se     webmaster@efk.se    Plusgiro: 900403-7    Bankgiro: 900-4037

Logotyp för Strateg Marknadsföring somar har gjort design och implementerat sidan.
Google+