Våra webbplatser

Våra webbplatser

Webbkarta        Press        Logga in        RSS

Translate

Webbkarta        Press        Logga in        RSS

Dela:

 Skriv ut sida

"Öppna kyrkan" samlade närmare 100 engagerade

I lördags fylldes Örtagårdskyrkan i Arboga med närmare 100 personer med det gemensamt att de alla brinner för att hjälpa flyktingar. Staffan Jenemark, ledarutvecklare med fokus på diakoni och mångkultur i EFKs Sverigeprogram, berättar om en positiv respons på temadagen "Öppna kyrkan".

Markus Sand talar under "Öppna kyrkan" i Örtagårdskyrkan, Arboga.

Deltagarna kom från omkring 20 församlingar. Några var pastorer, men de allra flesta var enskilda församlingsmedlemmar som kom för att utveckla sitt engagemang för nyanlända. Temadagen innehöll flera korta föredrag och workshops, och det gavs mycket tid för bikupesamtal och frågestunder. Staffan berättar att en stor vinst med dagen var att människor med engagemang för flyktingar fick en möjlighet att mötas och dela med sig av sina erfarenheter och frågor.

– Det fanns ett påtagligt engagemang i rummet, berättar Staffan. Det märks att människor verkligen vill göra något!

Temadagen fokuserade till stor del på det diakonala uppdraget kring flyktingmottagandet. Flera programpunkter handlade om hur man som församling kan arbeta med språkkafé, hur man kan undervisa svenska utan att vara svensklärare och vad det innebär att bli god man till ensamkommande barn. Under dagen talade även Bengt Sjöberg om hur Gud verkar bland asylsökande i Sverige. Bengt är pastor i Korkyrkan Hällefors-Filipstad och har stor erfarenhet av att arbeta med flyktingar i församlingen.

Planerar fler temadagar

Både Staffan och Markus Sand, som nyligen anställts som samordnare för EFKs insatser i flyktingsituationen, har märkt av att det finns en stor vilja bland församlingar och enskilda att hjälpa i flyktingmottagandet. Intresset för temadagen i Örtagårdskyrkan är en bekräftelse på det. För att nå fler planerar Staffan och Markus nu för fler liknande temadagar.

– Det behövs mer för att ta tillvara på engagemanget i hela landet, säger Staffan. Så håll ögonen öppna, för i vår planerar vi för minst en dag till!

"Öppna kyrkan" arrangerades av EFK tillsammans med studieförbundet Bilda och Örtagårdskyrkan. I novembernumret av tidningen Direkt kan du läsa en intervju med Britt Lundberg och Javed Younas från Örtagårdskyrkan,öppnas i nytt fönster där de berättar om sitt arbete med språkkaféet.

Evangeliska Frikyrkan    Box 1624    701 16 Örebro    019 - 16 76 00     info@efk.se     webmaster@efk.se    Plusgiro: 900403-7    Bankgiro: 900-4037

Logotyp för Strateg Marknadsföring somar har gjort design och implementerat sidan.
Google+