Våra webbplatser

Våra webbplatser

Webbkarta        Press        Logga in        RSS

Translate

Webbkarta        Press        Logga in        RSS

Dela:

 Skriv ut sida

Katastrofinsamlingen till Nepal avslutades 10 november

10 november avslutades EFKs katastrofinsamling till arbetet efter jordbävningskatastrofen i Nepal. Engagemanget har varit stort bland församlingar, enskilda och föreningar, och tack vare gåvorna har EFKs samarbetspartners kunnat göra otroliga insatser.

EFKs missionär Peder Eriksson vid en hjälpsändning. Foto Ulla Ericsson

Jordbävningen som drabbade Nepal 25 april gjorde mycket stor skada. Tusentals människor dog, många skolor, sjukhus och vägar rasade samman och enligt rapporter förstördes över 160 000 hem.

EFK har sedan länge två samarbetspartners i landet: International Nepal Fellowship (INF) och United Mission to Nepal (UMN). Dessutom arbetar vi nära en sammanslutning av kyrkorna i Pokhara, landets näst största stad där EFK-missionärerna Ulla och Peder Eriksson bor: Pokhara Christian Community (PCC), och deras sociala hjälporganisation, Asal Chhimekee Nepal (ACN). Tack vare att alla dessa organisationer funnits länge i landet och har god kännedom om området och människorna, var det möjligt för dem att snabbt komma igång med hjälpinsatser. Insatserna riktades i huvudsak till två av de värst drabbade distrikten, Dhading och Gorkha.

EFK stödjer långsiktig återuppbyggnad

I dag är den första fasen av katastrofinsatsen gjord, men än återstår mycket arbete. Många hjälporganisationer har nu lämnat landet, men INF, UMN och PCC/ACN finns kvar.

– De har funnits på plats sedan länge och det finns ett stort förtroende för dem i samhället. Det ger dem förutsättningar att göra en långsiktig insats som bygger samhället efter jordbävningskatastrofen, säger Andreas Henriksson, EFKs regionledare för Asien.

Efter samtal med de lokala myndigheterna har INF lovat att ta ansvar för återuppbyggandet av fyra kommuner och PCC/ACN för en kommun i Gorkha-dirstriktet. Åtagandet gäller för tre år framöver. UMN ska under två års tid vara med i återuppbyggnadsarbete i Dhading-distriktet.

Stort engagemang för insamlingen

Gensvaret på EFKs katastrofinsamling har varit mycket stort bland både församlingar, enskilda och föreningar. Föreningen Nepals Vänner, som bland annat stödjer Ulla och Peder Erikssons arbete, höll till exempel i helgen som var en stödkonsert för jordbävningens offer. På konserten medverkade bland andra artisterna Lill-Babs och André de Lang. Behållningen från konserten går till uppbyggnad av skolor i det värst drabbade Gorkha-distriktet.

Fortsätt att stödja arbetet i Nepal

När katastrofinsamlingen nu avslutas den 10 november kan man fortsätta att stödja våra samarbetspartners långsiktiga arbete. Se alla våra projekt i Nepal på www.efk.se/nepallänk till annan webbplats och använd gärna autogiro för att bli en uthållig givare!

En längre artikel om insatserna efter jordbävningskatastrofen i Nepal kan läsas i nästa nummer av tidningen Direkt, som kommer ut i slutet av november. Du kan också läsa mer i ett infoblad som skickats till alla som gett gåvor till projektet.PDF

Fler bilder / filmer

Ett av alla hus som förstördes i skalven. Foto: Ulla och Peder Ericsson
Ett av alla hus som förstördes i skalven. Foto: Ulla och Peder Ericsson
En av alla förstörda skolor i Ghorkadistriktet. Foto: Ulla och Peder Ericsson
En av alla förstörda skolor i Ghorkadistriktet. Foto: Ulla och Peder Ericsson
Skolbarn utanför en raserad skola. Foto: Ulla och Peder Ericsson
Skolbarn utanför en raserad skola. Foto: Ulla och Peder Ericsson
Ulla handleder vid packning av hygienartiklar som ska skickas med en hjälpsändning. Foto: Peder Ericsson
Ulla handleder vid packning av hygienartiklar som ska skickas med en hjälpsändning. Foto: Peder Ericsson
Utdelning av matpaket. Foto: Ulla och Peder Ericsson
Utdelning av matpaket. Foto: Ulla och Peder Ericsson

Evangeliska Frikyrkan    Box 1624    701 16 Örebro    019 - 16 76 00     info@efk.se     webmaster@efk.se    Plusgiro: 900403-7    Bankgiro: 900-4037

Logotyp för Strateg Marknadsföring somar har gjort design och implementerat sidan.
Google+