Våra webbplatser

Våra webbplatser

Webbkarta        Press        Logga in        RSS

Translate

Webbkarta        Press        Logga in        RSS

Dela:

 Skriv ut sida

”Vi som kyrkor har något att tillföra”

I måndags började Markus Sand sin nya tjänst. Fram till 31 januari ska han hjälpa EFKs församlingar att utveckla sitt engagemang för flyktingar och nyanlända. Behoven är stora, inte minst vad gäller boenden.

– Vi som kyrkor har något att tillföra, och där vill jag vara ett stöd, säger Markus. Jag har inte all kunskap själv, men jag kan vara en länk till andra som har.

Hjälpa församlingar att starta tillfälliga asylboenden

Markus ska bland annat vara ett stöd för församlingar som vill starta tillfälliga asylboenden. Han ska vara en länk mellan församlingsrörelsen och myndigheterna och hjälpa till i delar som kan vara svåra att sätta sig in i, i till exempel kontakten med Migrationsverket. Han och Staffan Jenemark, ledarutvecklare med fokus på diakoni och mångkultur inom EFKs Sverigeprogram, har precis besökt Uskavigården, som nyligen startade asylboende.

– Jag hoppas och tror att det finns möjlighet för någon eller några församlingar att kunna starta - kanske främst tillfälliga - asylboenden, säger Markus.

​Församlingar och enskilda kan göra mycket

En del av hans arbetsuppgifter är också att se vad som görs i församlingarna i dag, och föra deras erfarenheter vidare till församlingar som vill komma igång. Han ser att det finns stora möjligheter för församlingar och enskilda att göra viktiga insatser för flyktingar i sin omgivning. Han nämner särskilt det stora behovet av familjehem och gode män till ensamkommande barn.

– Där tror jag att församlingar, kanske tillsammans med andra församlingar och tillsammans med andra aktörer i samhället, kan vara med och hjälpa till.

Nätverksträffar för att utbyta erfarenheter

Det planeras också för nätverksdagar, där församlingar och enskilda får en möjlighet att utbyta erfarenheter. Ännu är inte ett datum helt fastställt, men Markus hoppas snart kunna gå ut med en inbjudan till en första träff.

Han märker av det stora engagemanget som finns i rörelsen. Till exempel har EFKs material Innanför och utanför, som bland annat innehåller information om asylprocessen och praktiska tips om hur man kan hjälpa och stödja nyanlända, har tagit helt slut. Nu trycker man upp fler exemplar.

– Det är en tydlig signal på att materialet har mött ett stort behov, menar Markus.

För att kunna arbeta med detta har Markus fått tjänstledigt från sin tjänst som pastor i Rinkeby internationella församling. Han är sedan tidigare engagerad i arbetsgruppen Forum för Mångkultur och Religionsmöte och har stor erfarenhet av att arbeta med dessa frågor.

Vill du och din församling göra något för flyktingar och nyanlända?

www.efk.se/oppnakyrkanlänk till annan webbplats kan du läsa mer om hur ni kan komma igång. Hör gärna av dig till Markus, markus.sand@efk.se eller 0739-77 06 50.


Evangeliska Frikyrkan    Box 1624    701 16 Örebro    019 - 16 76 00     info@efk.se     webmaster@efk.se    Plusgiro: 900403-7    Bankgiro: 900-4037

Logotyp för Strateg Marknadsföring somar har gjort design och implementerat sidan.
Google+