Våra webbplatser

Våra webbplatser

Webbkarta        Press        Logga in        RSS

Translate

Webbkarta        Press        Logga in        RSS

Dela:

 Skriv ut sida

Församlingar öppnar kyrkorna

För knappt tre veckor sedan fick alla församlingar inom EFK ett mejl där de ombads berätta vad de gör för flyktingar och asylsökande. Responsen har varit fantastisk.

De strömmar in. Berättelserna om olika församlingars arbete för flyktingar och nyanlända i sin omgivning. Från storstäder till landsbygd, från norr till söder – överallt öppnas kyrkorna. Man ordnar språkkaféer, hjälper till med läxläsning, spelar spel och hyr ut lägenheter via Migrationsverket. Man delar ut matkassar, blir god man till ensamkommande barn, startar företag där nyanlända får anställning – och mycket mer! Sedan Staffan Jenemark, ledarutvecklare med fokus på diakoni och mångkultur inom EFKs Sverigeprogram, skickade ut mejlet för knappt tre veckor sedan har hans mejlinkorg fyllts av berättelser från församlingar som brinner för flyktingmottagande.

”Oerhört betydelsefullt för vår församling”

Ett exempel är Johanneskyrkan i Linköping. De leder ett ekumeniskt nätverk för arbete med papperslösa i staden. Tillsammans med andra kyrkor och organisationer försöker de vara ett stöd i asylprocessen och hjälpa till med boende. De hjälper också till med att bland annat ordna praktikplatser eller enklare arbeten. Johanneskyrkan arbetar både med nyanlända och med de EU-medborgare som finns i Linköping. Linalie Karlsson, pastor i församlingen, berättar att de bland annat bjuder in till språkcafé en gång i veckan, där människor med olika nationaliteter och olika religioner möts och samtalar, tränar läxor och spelar spel. Arbetet betyder mycket – även för församlingen själva.

– Vi har fått se fantastiska under ske, där Gud har gripit in i till synes helt omöjliga situationer, berättar Linalie. Det har varit oerhört betydelsefullt för vår församling.

Anställt en flyktingguide

Ett annat exempel är Örtagårdskyrkan i Arboga. Församlingens ordförande Britt Lundberg berättar att deras arbete med flyktingar och asylsökande har växt mycket det senaste året. I februari i år startade de ett språkcafé tillsammans med Svenska kyrkan i Arboga och två gånger i veckan håller de språkträning som en studiecirkel genom studieförbundet Bilda. Sedan några veckor tillbaka hålls eritreanska gudstjänster i kyrkan varje lördagskväll. På fredagskvällarna har en internationell böne- och bibelstudiegrupp nyligen börjat samlas och man planerar att hålla internationella gudstjänster på engelska en gång i månaden.

Arbetet kräver resurser. Med hjälp av bidrag från Arboga kommun och från Nämnden för Statligt stöd till Trossamfund (STT-bidrag) kunde Örtagårdskyrkan för ett par veckor sedan anställa en flyktingguide på 40 % fram till årsskiftet. Förhoppningen är stor att arbetet ska bli till välsignelse för hela församlingen och dess omgivning:

– Vi vill ta tillvara på nyanländas resurser, säger Britt. Vår flyktingguide är EU-migrant från Italien med rötter i Pakistan, och vår nyaste församlingsmedlem, en nyanländ omvänd muslim från Pakistan, är pastor och bibellärare. Vi vill ge dem och andra utrymme att verka i och genom vår församling.

Inspirera och stötta varandra i framtiden

Dessa berättelser är bara några exempel. Ett 70-tal församlingar har hört av sig och mejlen fortsätter att komma. Flera församlingar uttrycker också en längtan efter att göra mer i framtiden.

– Responsen är fantastisk!, säger Staffan. Vi har hört av oss till alla församlingar som har skickat mejl och nu ska vi göra en sammanställning av dem för att få en översikt av vad som görs i rörelsen i dag. Sedan kommer vi att återkomma mer kring hur vi i rörelsen kan inspirera och stötta varandra i detta arbete i framtiden.

www.efk.se/oppnakyrkan kommer mer information och inspiration att samlas.

Läs också om EFKs katastrofinsamling på www.efk.se/flykting.

Evangeliska Frikyrkan    Box 1624    701 16 Örebro    019 - 16 76 00     info@efk.se     webmaster@efk.se    Plusgiro: 900403-7    Bankgiro: 900-4037

Logotyp för Strateg Marknadsföring somar har gjort design och implementerat sidan.
Google+