Våra webbplatser

Våra webbplatser

Webbkarta        Press        Logga in        RSS

Translate

Webbkarta        Press        Logga in        RSS

Dela:

 Skriv ut sida

Mot människohandel

Tillsammans med samarbetspartners runt om i världen kämpar EFK mot människohandel på olika sätt. Våra projekt handlar bland annat om att skapa medvetenhet om risker kopplade till människohandel, att arbeta för jämlikhet mellan könen och att öka möjligheten till utbildning, särskilt för flickor. Här hittar du EFKs projekt inom fokusområdet Mot människohandel.

Människohandel är ett stort globalt problem och kan ses som dagens slavhandel. Barn och unga kvinnor och män utsätts för människohandel i form av billig arbetskraft, på plantager eller i sexindustrin. Vissa länder fungerar som ursprungsländer för människohandel medan andra länder är transitländer eller destinationsländer.

Människohandeln är i dag den snabbast växande kriminella verksamheten i världen och den tredje största illegala marknaden efter drog- och vapenhandeln. Varje dag säljs barn in i exploatering och blir våldtagna, torterade, stympade och föremål för pornografi.  Många fattiga föräldrar släpper iväg sina barn för att söka lyckan i något grannland. Flickorna blir lovade arbete i det nya landet men blir lätta byten för människohandeln. Det är inte ovanligt att fattiga föräldrar säljer sina barn, antingen medvetet eller indirekt genom att låta dem ströva omkring på gatorna och tigga.

För att motverka människohandel arbetar EFKs partners både med tillgång och efterfrågan. Målet är att stödja partnerorganisationer att nå ut till dem som är offer för människohandeln så att de kan göra anspråk på sina rättigheter. Vi stödjer även partners att sätta krav på makthavare och myndigheter. EFK önskar också samarbeta med kyrkor och nätverk i Sverige som möter problemet med efterfrågan från västvärlden.

Projekt i region Europa/Mellanöstern

​Projekt i region Asien

Relaterad information

Liknande sidor på efk.se

Evangeliska Frikyrkan    Box 1624    701 16 Örebro    019 - 16 76 00     info@efk.se     webmaster@efk.se    Plusgiro: 900403-7    Bankgiro: 900-4037

Logotyp för Strateg Marknadsföring somar har gjort design och implementerat sidan.
Google+