Våra webbplatser

Våra webbplatser

Webbkarta        Press        Logga in        RSS

Translate

Webbkarta        Press        Logga in        RSS

Dela:

 Skriv ut sida

EFK - sprungen ur tre samfund

Evangeliska Frikyrkan har sina rötter i den baptistiska traditionen som i Sverige under andra halvan av 1800-talet ledde till att flera samfund bildades.

Tre av dessa samfund, Helgelseförbundet (bildat 1887), Fribaptisterna (bildat 1872) och Örebromissionen (bildat 1891) beslutade 1997 att gå samman. Till att börja kallade sig det nya samfundet Nybygget-Kristen samverkan. 2002 antogs namnet Evangeliska Frikyrkan. Ända sedan modersamfundens början har mission i såväl Sverige som internationellt varit viktigt. Redan på 1800-talet sänders de första missionärerna ut. Som mest hade samfunden över 300 utsända, jämfört med dagens läge då drygt 80* personer är utsända. Helgelseförbundet och Örebromissionen var från början sällskap för inre (dvs i Sverige) och yttre (dvs utomlands) mission. Först under senare år blev de församlingsrörelser och samfund.

Lausannedeklarationen

Kongressen för världsevangelisation i Lausanne 1974 påverkade i hög grad modersamfunden och den teologiska inriktning som beslutades där och som utmynnande i Lausannedeklarationen, antogs efter hand av de tre samfunden som ett grunddokument för det internationella arbetet. Det präglas av en helhetssyn på uppdraget och på människan som beskrivs i vårt uppdrag.

*Siffran inkluderar anställda och icke-anställda missionärer som är utsända av EFK under 2012.

Relaterad information

Liknande sidor på efk.se

Evangeliska Frikyrkan    Box 1624    701 16 Örebro    019 - 16 76 00     info@efk.se     webmaster@efk.se    Plusgiro: 900403-7    Bankgiro: 900-4037

Logotyp för Strateg Marknadsföring somar har gjort design och implementerat sidan.
Google+