Våra webbplatser

Våra webbplatser

Webbkarta        Press        Logga in        RSS

Translate

Webbkarta        Press        Logga in        RSS

Dela:

 Skriv ut sida

Förbereder för tjänst utomlands

En viktig del av församlingarnas gemensamma arbete för internationell mission är att utbilda de som sänds som missionärer i världen eller som vill verka i Sverige.

Foto: Rune Olsson

På Missionsinstitutet förbereds människor för tjänst där kulturella gränser överskrids. Här får du möjlighet att lära dig mer om vad mission innebär och bearbeta alla frågor som kommer upp, teologiska såväl som praktiska. Utbildningen är unik i sitt slag i Sverige. Inom Programmet för mission och interkulturella studier (PROMIS) läser du under en termin fyra ämneskurser: Missionskunskap, Kulturförståelse, Omvärldskunskap och Missions- och biståndsarbetaren. Här får du också brottas med både din kallelse och den egna kulturella bakgrunden för att bli bättre utrustad för mötet med andra världar. Utbildningen lämpar sig för dig som är på väg ut i internationell missionstjänst, likväl som för dig vill arbeta i mångkulturella sammanhang i Sverige, eller för dig som bara är nyfiken på mission.

Vid Örebro Missionsskola

MI grundades 1977 av Örebromissionen. Idag drivs institutet av Evangeliska Frikyrkan i samarbete med andra samfund. Missionsinstitutet har sin bas vid Örebro Missionsskola, med ett av Sveriges bästa bibliotek inom mission.

Evangeliska Frikyrkan    Box 1624    701 16 Örebro    019 - 16 76 00     info@efk.se     webmaster@efk.se    Plusgiro: 900403-7    Bankgiro: 900-4037

Logotyp för Strateg Marknadsföring somar har gjort design och implementerat sidan.
Google+