Våra webbplatser

Våra webbplatser

Webbkarta        Press        Logga in        RSS

Translate

Webbkarta        Press        Logga in        RSS

Dela:

 Skriv ut sida

Församlingar gör mission möjlig

Församlingarnas engagemang är grunden för mission i världen. Det är hos församlingsmedlemmar en missionärskallelse blir till och prövas. Det är församlingarna som genom sina böner och sina gåvor till den gemensamma visionen gör det omfattande och långsiktiga arbetet möjligt.

Ekonomin för den internationella missionen baseras på församlingars åtaganden och gåvor, till exempel genom att lova att ge understöd till missionärer, verksamheter och projekt. Dessa löften att bidra till rörelsens gemensamma verksamhet ger stabilitet åt Evangeliska Frikyrkans arbete och borgar för långsiktighet och kontinuitet. EFK består idag av cirka 300 församlingar med drygt 34 000 medlemmar.

Evangeliska Frikyrkans missionärer sänds ut av församlingarna. Evangeliska Frikyrkan Sverigekontoret står för arbetsgivaransvar och samordning för dem som är anställd av EFK. Församlingarna har ett stort ansvar när det gäller kontakt, stöd och förbön. För mer information om långsiktigt stöd till missionärer, kontakta Rune Jonsson på EFKs Sverigekontor.

Relaterad information

Liknande sidor på efk.se

Evangeliska Frikyrkan    Box 1624    701 16 Örebro    019 - 16 76 00     info@efk.se     webmaster@efk.se    Plusgiro: 900403-7    Bankgiro: 900-4037

Logotyp för Strateg Marknadsföring somar har gjort design och implementerat sidan.
Google+