Våra webbplatser

Våra webbplatser

Webbkarta        Press        Logga in        RSS

Translate

Webbkarta        Press        Logga in        RSS

Dela:

 Skriv ut sida

Längtar du efter att tjäna Gud i ett annat land?

I över ett sekel har EFK genom sina modersamfund sänt ut missionärer. Och även om mission idag skiljer sig mycket åt från förr, har en sak inte förändrats: mission handlar om att sända människor för att möta människor.

Foto: Isac Björklund

Uppdraget att följa Jesu exempel gäller alla kristna, men församlingen avskiljer och sänder också ut personer utomlands för särskilda uppgifter för vilka de har personlig utrustning och kallelse. De kallas missionärer.

Därför sänder EFK ut missionärer

EFK-församlingarna har beslutat att det är viktigt att sända ut människor i tjänst utomlands av flera skäl. Missionsuppdraget förverkligas genom människor, eftersom Gud använder människor för att förmedla evangeliet. Vi har också ett ansvar att ställa oss till förfogande för andra människor, utifrån den bibliska tanken på kyrkan som en kropp, där alla delar finns till för varandra oavsett nationalitet. Missionärerna är också viktiga för de enskilda församlingarnas inblick och förståelse för vad mission handlar om och får betyda för enskilda och förr samhällen.

Har du en längtan att tjäna Gud utomlands?

Har du en längtan efter att få tjäna Gud utomlands med den du är och dina gåvor? Går du i tankarna om vad som krävs för att bli missionär? Organisationen Evangeliska Frikyrkan är på församlingsrörelsens uppdrag arbetsgivare till församlingarnas missionärer och samordnar det internationella arbetet. Välkommen att kontakta Elin Henriksson, personalsamordnareöppnas i nytt fönster, för ett första samtal om vilka behov och möjligheter som finns.

Det finns möjlighet att som företagare och entreprenör åka ut som EFK-missionär.Läs mer om "Business as Mission" här.

Är du ung och nyfiken på vad internationell mission kan handla om? Se olika möjligheter att testa mission med EFK här.

Relaterad information

Liknande sidor på efk.se

Evangeliska Frikyrkan    Box 1624    701 16 Örebro    019 - 16 76 00     info@efk.se     webmaster@efk.se    Plusgiro: 900403-7    Bankgiro: 900-4037

Logotyp för Strateg Marknadsföring somar har gjort design och implementerat sidan.
Google+