Våra webbplatser

Våra webbplatser

Webbkarta        Press        Logga in        RSS

Translate

Webbkarta        Press        Logga in        RSS

Jag vill se projekt från:

Jag vill söka i fritext:

Afrika

EFK har bedrivit mission i Afrika i mer än 120 år. I de flesta länder har vi mångåriga och goda relationer till de samfund och församlingsrörelser som vi har startat en gång i tiden. Dessa relationer är unika och värdefulla och odlas inte minst genom de verksamheter och projekt som genomförs i samarbete med våra partners.

För att hålla dessa relationer levande, och för att göra skillnad för människor, är det helt nödvändigt med personlig närvaro. Missionscentret, som fungerar som en samordningsfunktion och resurscenter för EFKs arbete i regionen, finns i Nelspruit, Sydafrika. Utsända missionärer har fortfarande en viktig roll att spela i EFKs arbete i Afrika. Därför sänder vi, i olika former, missionärer som arbetar i nära relation till våra samarbetspartners.

Det evangeliserande och församlingsgrundande arbetet genomförs idag nästan uteslutande av våra samarbetskyrkor själva. EFK bidrar med stöd och hjälp inom olika tränings- och utbildningsprojekt. Under kommande år vill vi fortsätta att utvidga ett regionalt program inom fokusområdet Församlingsbyggande. Fattigdomsbekämpning i olika former är också dominerande. Detta sker genom till exempel utbildning, organisationsutveckling, företagande samt hälso- och sjukvård. Ett annat högprioriterat område är Barns rättigheter, där ett program med finansiering från Svenska Missionsrådet (SMR) startar 2016 där alla våra partners är med.

I region Afrika arbetar vi inom fokusområdena Församlingsbyggande, Barns rättigheter och Hållbar försörjning.


Centralafrikanska republiken
Barns rätt till skolgång
Se projektet
Centralafrikanska republiken
Samarbetskyrka rustas för svåra utmaningar
Se projektet
Centralafrikanska republiken
Sjukhus och kliniker räddar liv
Se projektet
Centralafrikanska republiken
Utbildning ger kvinnor kunskap och inflytande
Se projektet
Centralafrikanska republiken
Utbildning och mikrolån ger familjer försörjning
Se projektet
Moçambique
En ny generation ledare rustas för tjänst
Se projektet
Moçambique
Trygghet och rättigheter för barn och ungdomar
Se projektet
Moçambique
Utbildning till de mest utsatta
Se projektet
Regionala projekt
Församlings-och ledarutveckling
Se projektet
Regionala projekt
Hållbar försörjning och fattigdomsbekämpning
Se projektet
Swaziland
Föräldralösa barn får familj och utbildning
Se projektet
Swaziland
Samarbetskyrka får träning och mentorskap
Se projektet
Sydafrika
Hållbar försörjning och utbildning
Se projektet
Sydafrika
Kvinnor tränas i att bli självförsörjande
Se projektet
Sydafrika
Place of Restoration ger barn en ny framtid
Se projektet
Tanzania
Bred utbildningssatsning lyfter människor
Se projektet
Tanzania
Föräldralösa barn i Muhange får en familj
Se projektet
Tanzania
Sjukvård till de mest utsatta
Se projektet
Tanzania
Stöd till växande församlingsrörelse
Se projektet
Zambia
Samarbetskyrka tränas i ledarskap och mission
Se projektet
Zambia
Sjukhus i Mpongwe räddar liv
Se projektet
Zambia
Utbildning och mikrolån för utsatta
Se projektet
Asien

I denna region gör EFK flest insatser och har flest utsända medarbetare. Politiskt förtryck, korruption, fattigdom och människohandel är vanligt i många länder i Asien.

EFK arbetar på en mängd olika sätt för att förändra situationen för utsatta, t.ex. genom mikrolån som ger möjlighet att starta småföretag och undervisning på modersmål för minoritetsfolk.

I flera länder stöds också det många gånger farliga arbetet med att grunda nya församlingar. Trots motstånd växer kyrkan på flera håll i Aisen. EFK finns i tio länder varav Centralasien som inkluderar ett par länder. Regionkontoret ligger i Chiang Mai, Thailand. Regionledare är Andreas Henriksson och Linnea Åberg.


Afghanistan
Kunskap hjälper människor att utveckla byar
Se projektet
Bangladesh
Barns rätt i samhället
Se projektet
Bangladesh
Familjer får hjälp till klimatanpassning
Se projektet
Bangladesh
Träna människor för församlingsplantering
Se projektet
Centralasien
Galleri utmanar till tro och tanke
Se projektet
Indien
Korttidsboende för järnvägsbarn
Se projektet
Indien
Multiplicerande församlingar
Se projektet
Indien
Pionjärarbete i Nagaland
Se projektet
Indien
Samhällsutveckling med familjen i centrum, Indien
Se projektet
Kambodja
Bunongfolkets rätt till sin kultur och självkänsla
Se projektet
Mongoliet
Mission i Djinghis Khans rike
Se projektet
Nepal
Center för bön och bibelstudier
Se projektet
Nepal
Kyrkor med helhetssyn
Se projektet
Nepal
Människor förbereds för klimatförändringar
Se projektet
Nepal
Ökad dialog leder till samhällsutveckling
Se projektet
Regionala projekt
Hjälp människor ur sexhandel och tvångsarbete
Se projektet
Regionala projekt
Träna framtidens församlingsledare
Se projektet
Sydostasien
Café skapar möten
Se projektet
Sydostasien
Sprida evangelium trots förföljelse
Se projektet
Thailand
Diakonalt stöd till kvinnor i fängelse
Se projektet
Thailand
Förskola på minoritetsspråk
Se projektet
Thailand
Ge barn rätt till skolgång
Se projektet
Thailand
Hjälp människor ur sexhandel och tvångsarbete
Se projektet
Thailand
Lahufolket kämpar för sina rättigheter
Se projektet
Europa

Europa anses vara världens mest sekulariserade världsdel. EFKs insatser i regionen präglas av stor mångfald och består bland annat av ledarträning, anti-trafficking och drogrehabilitering.

Fattigdomsbekämpning och stöd till minoriteter som romer är ytterligare exempel på det arbete som görs. Både de missionärer som är utsända och de nationella pionjärarbetarna som stöds, grundar och utvecklar nya församlingar.

EFK verkar idag i åtta länder. Fjorton missionärer finns på plats.


Regionala projekt
Församlingar grundas bland onådda folk
Se projektet
Regionala projekt
Kamp mot människohandel i Europa
Se projektet
Serbien
Skolstöd till romer
Se projektet
Latinamerika

Rättvise- och sociala frågor är oerhört viktiga på en kontinent präglad av djupa orättvisor. Därför är en vital del av EFKs arbete att hjälpa kyrkorna om vilken viktig roll de kan spela för att minska samhällsklyftorna.

Ledarträning, undervisning och samtal där kyrkorna blir medvetna om detta är därför en vital del i arbetet i regionen. Många projekt syftar till att stödja församlingarna att tjäna barnen och kämpa för deras rätt till en trygg tillvaro och en framtid.

Det handlar ofta om att få hjälp att få börja och kunna fullfölja skolan och på så sätt undvika ett liv på gatan. Fyra missionärer finns i regionen. I regionen finns fem samarbetspartner i de tre länder EFK är verksam i: Brasilien, Paraguay och Peru. Regionledare är Anna-Maria Jonsson som utgår från Sverigekontoret i Örebro.


Brasilien
Fattiga får möjlighet till högre utbildning
Se projektet
Brasilien
Fritidsaktiviteter räddar barn från gatan
Se projektet
Brasilien
Församlingar tränas i att kämpa för barns rätt
Se projektet
Brasilien
Trygg tillvaro för diskriminerade minoritetsfolk
Se projektet
Paraguay
Byutveckling ger barn ny framtid
Se projektet
Paraguay
Fattiga får möjlighet till högre utbildning
Se projektet
Paraguay
Kvinnor får möjlighet till självförsörjning
Se projektet
Paraguay
Pionjära pastorer grundar församlingar
Se projektet
Peru
Fotbollsskola räddar barn från gatan
Se projektet
Peru
Läger ger fattiga barn lärdomar för livet
Se projektet
Peru
Pionjära pastorer grundar församlingar
Se projektet
Peru
Utsatta barn får hjälp att klara skolan
Se projektet
Regionala projekt
Missionscenter frigör församlingars potential
Se projektet
Mellanöstern

Mellanöstern dras med fattigdom, analfabetism, krig, förföljelse av oliktänkande, fanatism och patriarkaliska strukturer i samhället och i familjen.

Här arbetar EFK framför allt med församlingsplantering, fattigdomsbekämpning och att stärka mänskliga rättigheter för utsatta grupper i samhället. Exempel på detta ärkvinnor och personer med funtionsnedsättning.

EFK har också ett starkt fokus på att arbeta för religionsfrihet. EFK är med och stöder medieproduktion som på så sätt kan påverka människor i hela regionen. EFKs utsända och deras 21 partners arbetar ofta under risk, då kristna i Mellanöstern ofta förföljs för sin tro. Ungefär 20 missionärer finns i regionen. Regionen omfattar Mellanöstern och Nordafrika varav EFK arbetar på plats i flera länder, och de regionala projekten når människor i hela regionen.


Algeriet
Församlingsgrundare utrustas för Guds rike
Se projektet
Egypten
Skola för barn med funktionsnedsättning i Bayad
Se projektet
Egypten
Skolstöd till flickor i Kairos slum
Se projektet
Egypten
Yrkesträning och mikrokrediter, Think & Do
Se projektet
Libanon
Utbildning av pastorer i den förföljda kyrkan
Se projektet
Regionala projekt
Församlingar grundas bland onådda folk
Se projektet
Regionala projekt
Kamp för religionsfrihet
Se projektet
Regionala projekt
Människohandel bekämpas via media
Se projektet
Regionala projekt
Pionjärarbetare förmedlar Guds ord
Se projektet
Regionala projekt
SAT-7 förmedlar hopp till miljoner
Se projektet
Regionala projekt
Skyddsboende för utsatta kvinnor
Se projektet
Regionala projekt
Unga med funktionsnedsättning ges rättigheter
Se projektet
Sudan
Hälsostöd till flyktingbarn
Se projektet
Tunisien
Kvinnliga fångar får yrkesträning och självkänsla
Se projektet
Turkiet
Församlingsplanterare berättar om Jesus
Se projektet
Turkiet
SAT-7 TURK gör evangeliet känt genom tv
Se projektet

Evangeliska Frikyrkan    Box 1624    701 16 Örebro    019 - 16 76 00     info@efk.se     webmaster@efk.se    Plusgiro: 900403-7    Bankgiro: 900-4037

Logotyp för Strateg Marknadsföring somar har gjort design och implementerat sidan.
Google+