Våra webbplatser

Våra webbplatser

Webbkarta        Press        Logga in        RSS

Translate

Webbkarta        Press        Logga in        RSS

Dela:

 Skriv ut sida

Stöd till församlingsplanterare

Både team och individer kan få stöd och träning i att plantera församlingar och dela evangeliet med andra. Foto: Markus Fritsch

De personer som arbetar med församlingsplanteringsfrågor har kollat igenom vilket stöd det finns att få för människor som vill starta nya församlingar. Man har då kommit fram till att det inte varit tillräckligt. Därför har en strategi utarbetats för hur EFK vill arbeta med församlingsgrundande arbete. Det bygger på fyra faser.

1. Rekrytering - här uppmuntrar och utmanar man församlingar och individer till församlingsplantering.

2. Lämplighet - här sker ett möte med den person som vill plantera en församling. Det görs en speciell lämplighetsintervju för att hjälpa människor att se vilka styrkor och svagheter de har kopplat till församlingsgrundande arbete.

3. Träning - det team som ska plantera en församling går en utbildning under 1,5-2 år som heter M4. Det är en processbaserad träning som består av 4 moduler. Flera team träffas till träning vid fyra tillfällen och utöver dessa jobbar man hemma med övningar och uppgifter med hjälp av en handledare. För individer som vill dela evangeliet med andra finns #pionjärträning. Den består av fyra eller åtta träningstillfällen där du får undervisning av erfarna församlingsplanterare.

4. Coachning - när församlingsplanteringsteamet har gått klart M4-utbildningen erbjuder vi enskild coachning under tre år, via skype, till varje huvudansvarig planterare. Det sammantagna stödet från EFK sträcker sig över fem år.

Relaterad information

Evangeliska Frikyrkan    Box 1624    701 16 Örebro    019 - 16 76 00     info@efk.se     webmaster@efk.se    Plusgiro: 900403-7    Bankgiro: 900-4037

Logotyp för Strateg Marknadsföring somar har gjort design och implementerat sidan.
Google+