Våra webbplatser

Våra webbplatser

Webbkarta        Press        Logga in        RSS

Translate

Webbkarta        Press        Logga in        RSS

Dela:

 Skriv ut sida

Ekumeniskt nätverk för församlingsgrundande

Det finns ett ekumeniskt nätverk som gemensamt arbetar med församlingsgrundarfrågor.

FG-Nätverket är nätverk av åtta samfundlänk till annan webbplats i Sverige som arbetar för att stödja, utrusta och uppmuntra till pionjärt arbete i vårt land!

Vår vision är en rörelse av nya missionella församlingar i ett nytt Sverige!
Vårt mål är att varje människa i Sverige ska ha en levande församling i sin närhet. Även i våra storstäder!

Vi arbetar framförallt inom fyra områden:

  • Nationell strategi

Sverigeundersökningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som publiceras vart 5:e år i samarbete med NFU Sverigelänk till annan webbplats omvärldskunskap. Genom att lyfta församlingsgrundande som prioriterad fråga inom media och våra samfund

  • Mötesplatser

Pionjärkonferensen som anordnas vartannat år
Nationell forumträff för nyckelledare i Sverige
Regionala mötesplatser

  • Träning

Genom vår webbplats pionjär.nulänk till annan webbplats
Samverkan med bibelskolor och andra teologiska utbildningar

  • Bön

Mobilisering av förebedjare för församlingsgrundande arbete i Sverige

Relaterad information

Liknande sidor på efk.se

Evangeliska Frikyrkan    Box 1624    701 16 Örebro    019 - 16 76 00     info@efk.se     webmaster@efk.se    Plusgiro: 900403-7    Bankgiro: 900-4037

Logotyp för Strateg Marknadsföring somar har gjort design och implementerat sidan.
Google+