Våra webbplatser

Våra webbplatser

Webbkarta        Press        Logga in        RSS

Translate

Webbkarta        Press        Logga in        RSS

Dela:

 Skriv ut sida

Ge ditt bidrag till EFKs olika verksamheter i Sverige

Till vänster hittar du en lista över de olika verksamheter som du gärna får ge dig gåva till. Ditt bidrag tas tacksamt emot!

Stöd arbetet med att utveckla församlingar och dess ledarskap

Församlingsprogrammet inom EFK vill på olika sätt stödja församlingar att växa i antal, mognad, gemenskap och tjänst. Med olika inriktning på sin respektive uppgift arbetar medarbetarna för att vara ett positivt stöd i förändrings- och utvecklingsprocesser. De stödjer församlingar i både glesbygd och storstad genom mentorskap och rådgivning. Konkret kan det innebära att finnas tillhands och bistå i krishantering, evangelisationssatsningar eller när en församling behöver hjälp med att gå vidare eller tycker de stannat av i tillväxt. Församlingsprogrammet hjälper både enskilda ledare och hela församlingar.

Stöd arbetet med att grunda nya församlingar i Sverige

Jesus är okänd för de flesta svenskar idag, något som vi inom EFK vill ändra på. Nya församlingar är en viktig del i att fler människor på fler platser ska få höra evangeliet i vårt land. Vi vill därför arbeta för att fler församlingar ska planteras i Sverige.öppnas i nytt fönster

Sverigeprogrammet inom EFK har värdefulla verktyg och erfarenheter att dela med sig av både för församlingar som vill bli moderförsamlingar till nya initiativ och för pionjärteam. När du ger till vårt arbete med församlingsgrundande ger du till vårt övergripande arbete med församlingsplantering. Du är också med och bidrar till träning på olika sätt, bland annat till pionjärträning för enskilda personer men också till M4 som är vår processträning för församlingsplanteringsteam. Utöver träning arbetar vi också med coachning för församlingsplanterare.

Läs mer om stödet för pionjäreröppnas i nytt fönster och stöd till församlingar.öppnas i nytt fönster

Ge din gåva till Götabro kurs- och konferensgård

Götabro kurs- och konferensgård länk till annan webbplatsär en rofylld plats på Närkeslätten några mil utanför Örebro.  Här finns konferensrum i olika storlekar, kapell, bibliotek och allrum samt boende för 100 personer. Matsalen är lämplig för både stora och små sammankomster, till exempel familjemiddagar, bröllop och begravningar.

Götabro är också en unik mötesplats för mission sedan mer än hundra år tillbaka. Dess bibelskolor har utbildat en mängd missionärer och ledare och här har många unga kommit till tro. Konferensplats Torp är en del av Götabro och ligger en kilometer från kursgården. Där anordnas varje år bland annat Torpkonferensen som samlar flera tusen personer och Sveriges största kristna festival, Frizon. På området finns en rad byggnader som passar större evenemang som  som fester och mässor.

Evangelisthemmet invigdes i mars 2015 efter en totalrenovering, men det finns fortsatta renoveringsbehov. Ge gärna ditt bidrag till kursgården och de investeringar som behöver göras där, så att nya generationer kan rustas till tjänst!

Stöd Sveriges enda utbildning för internationell mission

Missionsinstitutet (MI)länk till annan webbplats bildades 1977 för att möta det då allt ökande behovet av specifik missionsförberedelse. Utbildningen är unik i sitt slag i Sverige idag och välkomnar studenter från olika sammanhang inom svensk kristenhet. MI:s uppdrag och verksamhet har utvecklats med åren, men kärnuppgiften är utbildning och fortbildning för tjänst där kulturella gränser överskrids.  Verksamhet kan indelas i tre huvudområden:

  • Missionsutbildning för missionärer, församlingar och övrigt intresserade.
  • Dokumentation, analys och forskning för att lära av både historia och nutid.
  • Nätverkande i en rad ekumeniska och internationella nätverk för att dela kunskap och erfarenheter med andra.

Ge gärna ditt bidrag till Missionsinstitutet så att verksamheten där kan fortsätta.

Ge ditt bidrag till ett mångkulturellt församlingsliv

I dagens Sverige undgår ingen att möta människor från andra kulturer och religioner. Detta ställer oss som kristna och församlingar inför nya frågor och utmaningar. Här finns nätverket Forum för mångkultur och religionsmöte inom EFK till för rådgivning, samtal och stöd. De anordnar också årliga konferenser och temadagar.

Ge gärna ditt bidrag så att detta stöd till församlingar kan fortsätta.

Ge ditt bidrag till tidskriften NOD

Forum för tro, kultur och samhälle är en del av Örebro Missionsskola som arbetar med samtidsanalys utifrån ett kristet perspektiv. Det arbetet tar sig bland annat uttryck genom tidningen NODlänk till annan webbplats som i varje nummer tar upp angelägna frågeställningar i skärningspunkterna mellan kyrka, kultur och samhälle. Olika skribenter provocerar, utmanar och fördjupar den aktuella samhällsdebatten. Redaktionen består av Pekka Mellergård, Lars Johansson, Göran Sahlberg och Magnus Nordqvist.

Ge ditt bidrag till Torpkonferensen

Torpkonferensen länk till annan webbplatsär en årlig, kristen missionskonferens som äger rum på kurs- och konferensplats Torp, cirka 15 kilometer väster om Kumla några mil utanför Örebro, fortfarande på samma gård som den första konferensen anordnades på 1887. Konferensen samlar upp emot 15 000 besökare varje år och riktar sig till alla åldrar. Veckan är fylld av möten, gudstjänster och aktiviteter för barn, ungdomar och vuxna. Förutom allt annat finns det även caféer, utställare, bokhandel, matservering och camping där många ställer upp sin husvagn under veckan. Ditt bidrag tags tacksamt emot så att EFK, som är arrangör, kan fortsätta att anordna och utveckla Torpkonferensen.

Stöd teologiutbildning vid ÖMS

Örebro Missionsskola (ÖMS)länk till annan webbplats finns flera olika linjer, program och kurser i teologi och bibelkunskap, avsedda för den som vill undervisa i religionskunskap, arbeta i församling nationellt och internationellt, engagera sig som lekman eller helt enkelt fördjupa den egna bibelkunskapen och reflektionen kring tron.

ÖMS vill vara en plats där människor tränas för uppgifter i Guds rike. Därför finns gemenskap och bön som ett naturligt erbjudande i skolans miljö. Andlig och personlig mognad, liksom teologisk kunskap och praktiska färdigheter, är centralt för liv och tjänst i församling och samhälle och viktiga mål för utbildningarna.

Din gåva tags tacksamt emot. Arbetet är beroende av gåvor. Klicka på den gröna plattan nedan för att ge din gåva direkt via bankkort. Vill du hellre göra en vanlig insättning?  Gör det via Bg: 900-4037 ange 41431 som meddelandetext.

Vill du bli månadsgivare för Örebro Missionsskola?
Använd då autogiroblanketter från EFK, ange insamlingsnummer 41431.

Relaterad information

Liknande sidor på efk.se

Evangeliska Frikyrkan    Box 1624    701 16 Örebro    019 - 16 76 00     info@efk.se     webmaster@efk.se    Plusgiro: 900403-7    Bankgiro: 900-4037

Logotyp för Strateg Marknadsföring somar har gjort design och implementerat sidan.
Google+