Våra webbplatser

Våra webbplatser

Webbkarta        Press        Logga in        RSS

Translate

Webbkarta        Press        Logga in        RSS

Dela:

 Skriv ut sida

Ta hjälp av en församlingskonsult!

Inom Sverigeprogrammet finns det anställda personer som har som uppgift att stödja församlingarna. Det sker främst genom kontakten med pastorer och andra församlingsledare.

Foto: Elin Fhager

En stor del av det arbete som EFKs Sverigeprogram handlar om rör handledning och mentorskap i olika former, enskilt, i grupp och  i församlingen som helhet. Erfarenhet är att handledning i de allra flesta flesta fall är avgörande för att en utveckling ska ske.

Den Sverigeundersökning som redovisats under 2008 utmanar oss till att möta upp behoven av såväl plantering av nya församlingar som förnyelseprocesser i redan befintliga församlingar. 
 
Vi ser det särskilt viktigt att stimulera till: 

  • Församlingsgrundande arbete
  • Församlingsbaserad diakoni
  • Församlingsutveckling i stillastående och minskade församlingar

Vi finns även till förfogande i andra former av handledning. Det kan exempelvis handla om samgåendeprocesser, konflikthantering,  pastorsfrågor och andra församlingsärenden, möten med nya församlingar och pastorer i EFK. 

Relaterad information

Liknande sidor på efk.se

2011-08-13
Lediga tjänster

2011-08-13
Internationellt

2012-08-20
EFKs skolor

Evangeliska Frikyrkan    Box 1624    701 16 Örebro    019 - 16 76 00     info@efk.se     webmaster@efk.se    Plusgiro: 900403-7    Bankgiro: 900-4037

Logotyp för Strateg Marknadsföring somar har gjort design och implementerat sidan.
Google+