Våra webbplatser

Våra webbplatser

Webbkarta        Press        Logga in        RSS

Translate

Webbkarta        Press        Logga in        RSS

Dela:

 Skriv ut sida

Det är på riktigt! 

Den unga generationen måste tas på allvar vad gäller både tro och
engagemang. Vi vill arbeta med att göra frågor om barn och unga i
församlingen till en angelägen fråga för hela församlingen och dess
ledarskap. Men det handlar också om att en kyrka måste vara relevant i
det samhälle den finns och kunna möta behov och utmaningar bland barn
och unga.

Ett exempel på hur man kan vara relevant församling: 

Ungdomsgården Lyktan – en fristad för unga

I Vargön har Salemförsamlingen under många år mött behov bland unga i samhället och erbjudit kyrkan som en relevant mötesplats. Johan Jordeskog är en av pastorerna och engagerad i fritidsgården Lyktan som finns i kyrkans källarvåning. Här berättar han om hur man jobbar och vad man vill vara: 

Ungdomsgården Lyktan har funnits i cirka trettio år. En fristad för unga människor i Vargön. Vårt mål med ungdomsgården är att skapa en plats där unga människor får bli sitt bästa jag. Där man kan få bryta sina funderingar och tankar med trygga vuxna och där man får ha riktigt kul. Vi har öppet tisdagar och torsdagar för unga som börjat sjuan och uppåt. Ett femtontal frivilliga finns med och hjälper till med fikabak, samtal med unga, biljardpartner eller bara som en trygg närvaro.

Lyckat när unga är med och tar ansvar

Antalet besökare har gått upp och ner genom åren. Men i snitt under ett år är det cirka 20 ungdomar per kväll som kommer förbi. För fyra år sedan var det så mycket folk och så mycket fylla utanför gården att vi kände att vi behövde göra något. Respekten mot både ledare och varandra var förlorad. Vi stängde ner under ett halvår och använde tiden till att be, spåna på nya arbetssätt och besöka andra fritidsgårdar. Vi samlade våra tankar och kom fram till tre större förändringar. Dels ville vi skapa ett "Gårdsråd" av ungdomar från gården som kunde vara med och bestämma och utforma verksamheten. För det andra ville vi fastställa lite tydligare vilka regler som skulle gälla på lyktan och för det tredje knyta dessa till ett medlemskort som man behöver för att handla i kiosken och låna biljard, pingis, tv-spel... och så vidare. Detta projekt lyckades väldigt bra. Fem entusiastiska ungdomar fick ansvar och "Gårdsråds-tröjor" och helt plötsligt växte de tre meter. Rådet var med och tog fram reglerna och vi tryckte upp snygga medlemskort. Nu började en ny stämning att sprida sig. Respekt för varandra och en känsla av ägandeskap kring gården spred sig och sedan dess har vi haft ytterst å incidenter. 

Utmaningen är glappet mellan Lyktan och församlingen

Lyktan har alltid lyckats samla de ungdomar som i skolan brukar kallas bråkiga, okoncentrerade eller omotiverade. Men på lyktan trivs de och där får vi möta dem med kärlek. Vi har också ett gott samarbete både med kommunens andra fritidsgård i kommunen och med polis och social. Genom åren har vi också sett flera av ungdomarna från Lyktan komma till tro på Jesus. Men det är vår ständiga kamp. Att överbrygga glappet mellan lyktan och församlingen, mellan källaren och gudstjänstsalen.

Johan Jordeskog, pastor i Salemförsamlingen Vargön

_______________________________________________________________________


Lästips!

Ge det vidare(Libris)

Egil Svartdahl är norsk TV-profil och pastor med lång erfarenhet av församlingsliv. Här skriver han om vikten av att bygga församling för alla generationer. Det handlar om ledarskap, vikten av att vara kulturellt relevant, om hur olika åldrar berikar varandra... men också om generationskonflikter och längtan att långsiktigt forma lärjungar.

Jesus gick vidare och kyrkan står kvarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Marcus förlag)

För alltför många blir tonårens starka tro diffus och svårhanterlig vid övergången in i vuxenlivet. Vad beror det på och hur kan trenden brytas så att fler växer upp och växer till i sin tro istället för bort? Carl-Henric Jaktlunds bok Jesus gick vidare och kyrkan står kvar är en av 2000-talets mest lästa och omdebatterade svenska böcker inom kristenheten. Boken tar utgångspunkt i evangeliernas berättelse om Emmausvandrarna och tecknar en väg framåt där tron överlever, fördjupas och mognar istället för att tappa fart eller tyna bort.Evangeliska Frikyrkan    Box 1624    701 16 Örebro    019 - 16 76 00     info@efk.se     webmaster@efk.se    Plusgiro: 900403-7    Bankgiro: 900-4037

Logotyp för Strateg Marknadsföring somar har gjort design och implementerat sidan.
Google+