Våra webbplatser

Våra webbplatser

Webbkarta        Press        Logga in        RSS

Translate

Webbkarta        Press        Logga in        RSS

Dela:

 Skriv ut sida

Här är jag hemma!

Kyrkan som hem är en plats där det finns både gemenskap, trygghet, gott
kamratskap, vuxna förebilder och möjlighet att få utvecklas på en rad
områden. Våra kyrkor har genom åren fått betyda mycket, inte minst genom
olika aktiviteter, läger och andra verksamheter. I ett hem får barn och
unga ta plats, det är viktigt också när det gäller kyrkan som hem.

Vi tror också att kyrkan som hem kan spela en ännu större roll för barn, unga och familjer i samhället. Idag finns  mycket av både vilsenhet, oro och behov – hur kan vi som församlingar och kyrkor vara en resurs och möta människor? Här behöver vi utmana varandra att se utmaningarna omkring oss och hitta vägar för att som kyrka vara ett hem.

Dela med dig av goda exempel på hur din kyrkan blivit ett bra "hem"! 

Har din församling lyckat bra med att skapa en bra miljö för unga? Hur jobbar ni med att forma ledare som barnen känner sig trygga med och är bra förebilder i både tro och liv? Har din församling blivit ett hem för fler barn, unga och familjer i samhället genom att svara mot olika behov som finns? Välkommen att bidra med ditt exempel!

Relaterad information

Liknande sidor på efk.se

Evangeliska Frikyrkan    Box 1624    701 16 Örebro    019 - 16 76 00     info@efk.se     webmaster@efk.se    Plusgiro: 900403-7    Bankgiro: 900-4037

Logotyp för Strateg Marknadsföring somar har gjort design och implementerat sidan.
Google+