Våra webbplatser

Våra webbplatser

Webbkarta        Press        Logga in        RSS

Translate

Webbkarta        Press        Logga in        RSS

Dela:

 Skriv ut sida

Mitt hem är min kyrka

Det är hemma vi känner oss hemma, eller hur? Det är i familjen och
vardagslivet som vi formas och formar varandra. Här får vi också
naturligt räkna med Gud. Vi vill betona familjens betydelse som miljön
där trons liv formas. Det är i vardagen det blir på riktigt!

Inom EFK startade 2011 en särskild satsning för att stärka både föräldrar och familjer när det gäller att följa Jesus i vardagen. Vi har kallat satsningen Familjeliv. Upprinnelsen till det var en undersökning i EFKs församlingar. Den visade på stora behov när det gäller bland annat äktenskapets friskvård och föräldraskap. Som ett konkret reslutat av detta finns idag vår Familjelivsutbildning, telefonrådgivning samt ett antal resurspersoner till förfogande för församlingsbesök och seminarier.

Ett exempel på hur man kan stärka hemmet som kyrka:

Familjeäventyr vill supporta hemmen

Att vara förälder är en gåva och en utmaning. I Folkungakyrkan, Stockholm vill man göra allt man kan för att bidra till sunda och väl fungerande familjer. Familjeäventyret är en mötesplats där barnfamiljer kan hämta kraft och inspiration för vardagen. Några lördagar per termin inbjuds hela familjen till kyrkan för att hämta kraft för vardagen. Mikael Lundgren, en av ledarna och initiativtagarna, berättar mer:

Sedan några år har Elimkyrkan (numera Folkungakyrkan) i Stockholm medvetet arbetat för att utrusta församlingens föräldrar. Det viktigaste enskilda verktyget har varit Familjeäventyret och det är till stor del erfarenheten av denna verksamhet som utgjort visionen för materialet du nu håller i din hand.

Familjeäventyret har genomförts tre gånger per termin. Familjerna har träffats under tre och en halv timme på lördagar och har haft i huvudsak tre moment. De vuxna har varit med i ett seminarium med gott om tid för reflektion och samtal, samtidigt som barnen haft åldersanpassade roliga aktiviteter. Dessa seminarier och tillfällen till vuxensamtal har uppenbarligen fyllt ett uppdämt behov hos föräldrarna. Efter detta har alla ätit lunch tillsammans för att sedan avsluta med en familjegudstjänst, en så kallad Take it home-gudstjänst

En viktig del i Take it home-gudstjänsten är då barn och föräldrar i respektive familj tillsammans genomför en andakt. Vi har förstått att det varit en mycket viktig erfarenhet för såväl familjer med tonårsbarn som spädbarn och alla åldrar där emellan. Inte minst de föräldrar som av olika orsaker tidigare inte bett med sina barn eller läst Bibeln med dem, har uttryckt stor tacksamhet över att ha fått göra detta. När man får erfara att det inte är svårt att genomföra enkla andakter med sina barn, och om man som förälder blir hjälpt till en positiv upplevelse av att leda sina barn i kyrkan, då är chansen stor att man vill fortsätta att göra detta även på hemmaplan – Take it home.

När vi i olika sammanhang mött föräldrar och pratat om deras barns andliga utveckling har det blivit tydligt att de allra flesta föräldrar självklart vill ta ansvar för sina barns utveckling. De håller med om att det är ett ansvar som Gud gett dem och de vill ta detta ansvar. Samtidigt känner en del osäkerhet över hur de ska göra detta och uttrycker ett behov av vägledning innan de känner sig redo.  Jag vill detta, men hur? Jag vill detta, men det känns onaturligt. Jag vill detta, men duger jag?

Mikael Lundgren

Tillsammans har några av ledarna i församlingen också tagit fram materialet Inspiration för Familjeliv & Församling. En pärm med uppslag för fyra familjesamlingar, tre seminarier och en hel del tips och idéer. Beställ materialet från Maria Furusand.

___________________________________________________________________________________________

Lästips!

Våga visa vägen till en tro som bärlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster  (Libris)

Det finns många böcker om andlig vägledning för vuxna. Det finns emellertid nästan inga böcker om hur man vägleder barn till en tro. Det har förvånat oss eftersom kanske hälften av alla barn som växer upp i kristna familjer lämnar kyrkan och ofta också Gud. Det menar Alf B Svensson och Cilla Stjernberg som tillsammans skrivit denna bok. Detta är en bok de själva saknade och önskar att de hade läst när vi blev föräldrar. En samtalsbok med råd till såväl till föräldrar som till andra vuxna som vill tala om kristen tro med unga människor.

Möjliga familjen - Livets pussel är inte alldeles hopplöst ...länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Libris)

Det är inte bara det att man ska hinna med att handla mat, ta sig till jobbet i tid, tvätta kläder och städa. Det finns en familj också - och den består av människor med olika behov och drömmar. Rob Parsons, en av världens mest efterfrågade familjerådgivare, tror inte att läget är alldeles omöjligt trots allt. Han delar med sig av egna erfarenheter, checklistor, andras berättelser, tips och uppmuntran för en fungerande vardag.

Hjälp vi har fått en tonåringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Libris)

Kanske vill din tonåring bara se dig som chaufför, tvättinrättning och bankomat, men din tonåring behöver dig på en massa andra sätt. Din tid, din kärlek, dina livserfarenheter, normer och värderingar behövs mer än någonsin tidigare. Du behöver hitta andra sätt att relatera till den växande tonåring som är på god väg att bli vuxen. Bästsäljande författaren och psykologen Alf B Svensson ger uppmuntrande och praktiska råd kring problem som många tonårsföräldrar kan känna igen sig i.

Våga vara förälderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Libris)

Att ägna sig åt något så kreativt som att ta hand och fostra barn är väl något av det finaste och mest utvecklande man kan göra. Men att vara förälder är samtidigt svårt - det vet alla som har prövat. I den här boken ger psykologen Alf B Svensson konkreta och tänkvärda råd på vägen till både nyblivna och rutinerade föräldrar.

Relaterad information

Liknande sidor på efk.se

Evangeliska Frikyrkan    Box 1624    701 16 Örebro    019 - 16 76 00     info@efk.se     webmaster@efk.se    Plusgiro: 900403-7    Bankgiro: 900-4037

Logotyp för Strateg Marknadsföring somar har gjort design och implementerat sidan.
Google+