Våra webbplatser

Våra webbplatser

Webbkarta        Press        Logga in        RSS

Translate

Webbkarta        Press        Logga in        RSS

Dela:

 Skriv ut sida

Arbetsgrupper, nätverk och resurspersoner

I Sverigeprogrammet finns både nätverk, arbetsgrupper och resurspersoner att dra nytta av. Välkommen att vända dig till någon av dem!


Arbetsgruppen för mångkultur och religionsmöte:

I dagens Sverige undgår ingen att möta människor från andra kulturer och religioner. Till våra olika barn- och ungdomsgrupper kommer unga med olika bakgrund. Detta ställer oss som kristna och församlingar inför nya frågor och utmaningar. Församlingarna i Sverige utmanas av att hela generationer växer upp i Sverige utan att ha hört evangeliet. Vi utmanas också av att vi inte tillräckligt tar till vara på det mångkulturella samhälle vi lever i. EFK vill vara med och uppmuntra den lokala församlingen till att verka för att andelen med utlandsk bakgrund  i församlingen och inom EFK ska spegla samhället i stort. Vi vill vara med och förändra negativa samhällsstrukturer, bryta ner orättvisor och ta parti för den enskilda människans rätt.

På hemsidan Öppna kyrkan (www.oppnakyrkan.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster) kan du få rådgivning, samtal och stöd. De anordnar också årliga konferenser och temadagar.

Arbetsgruppen för diakoni:

Diakoni är att göra som Jesus gjorde. Diakonalt arbete är en del av församlingsuppdraget och är tänkt att vara en naturlig del av kristens liv. Diakoni är att följa Jesus, att göra som han gjorde. Församlingsprogrammet stödjer församlingarna i att starta och utveckla diakonalt arbete och att sprida erfarenheter och kunskap som finns i lokala församlingar. Läs mer om Arbetsgruppen för Diakonilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Team för församlingsplantering:

Evangeliska Frikyrkans Församlingsprogram vill fungera som en resurs för dig som arbetar med eller är intresserad av församlingsplantering. Detta är några exempel på vad vi kan hjälpa dig med:

  • Handledning vid starten av nya församlingar
  • Ledarträning för församlingsplanterare och andra ledare
  • Undervisning och rådgivning i frågor som gäller församlingsplantering, evangelisation och ledarskap
  • Arbeta strategiskt för missionsuppdraget i Sverige
  • Församlingsbaserad diakoni
  • Övergripande ansvar för information och statistik inom Sverigeprogrammet.

Evangeliska Frikyrkan arbetar med församlingsgrundande arbete centralt men också med hjälp av ett team. Detta består av personer från olika delar av Sverige som ska fungera som stöd och mentorer för personer och församlingar som är mitt i en församlingsplanteringsprocess. Läs mer om teamet för församlingsplanteringöppnas i nytt fönster


EFKs regioner i Sverige:

I några av EFKs regioner inbjuder man regelbundet till olika former av nätverksträffar för exempelvis barn- och ungdomsledare, anställda ledare och pastorer. För mer information ta direktkontakt med någon av medarbetarna i regionerna eller via deras hemsidor. Se Fliken Kontakt /Medarbetare i regionen


För fler former av nätverkande se även flikarna Mentoring & Utbildning samt Mötesplatser.

Relaterad information

Liknande sidor på efk.se

Evangeliska Frikyrkan    Box 1624    701 16 Örebro    019 - 16 76 00     info@efk.se     webmaster@efk.se    Plusgiro: 900403-7    Bankgiro: 900-4037

Logotyp för Strateg Marknadsföring somar har gjort design och implementerat sidan.
Google+