Våra webbplatser

Våra webbplatser

Webbkarta        Press        Logga in        RSS

Translate

Webbkarta        Press        Logga in        RSS

Dela:

 Skriv ut sida

Jag var sjuk och ni besökte mig 

Omsorg om de sjuka är ett grunduppdrag för de kristna församlingarna. Ett uttryck för den omsorgen är det arbete Sjukhuskyrkan utför. Sjukhuskyrkan är ekumenisk, innefattar olika kristna kyrkor och samfund. Sjukhuskyrkan har cirka 350 medarbetare och finns på de flesta sjukhus i Sverige.

Ansvaret för Sjukhuskyrkan bärs av de lokala församlingarna i sjukhusets närområde. Exempel på Sjuhuskyrkans verksamhet:

  • Enskilda samtal och själavård
  • Krisstöd vid akuta händelser
  • Avskeds- och minnesstunder
  • Dop och barnvälsignelse i krissituation
  • Gudstjänster och andakter
  • Samtal och reflektionsgrupper med personal

Du kan läsa mer om sjukhuskyrkan på www.sjukhuskyrkan.selänk till annan webbplats

Samtalskonst inom vården

På Liljeholmens Folkhögskola ges regelbundet fortbildningsdagar om samtalskonst inom vården: http://liljeholmen.nu/kortakurser/länk till annan webbplats


Relaterad information

Liknande sidor på efk.se

Evangeliska Frikyrkan    Box 1624    701 16 Örebro    019 - 16 76 00     info@efk.se     webmaster@efk.se    Plusgiro: 900403-7    Bankgiro: 900-4037

Logotyp för Strateg Marknadsföring somar har gjort design och implementerat sidan.
Google+