Våra webbplatser

Våra webbplatser

Webbkarta        Press        Logga in        RSS

Translate

Webbkarta        Press        Logga in        RSS

Dela:

 Skriv ut sida

Själavård

Kristen själavård är inte bara ett möte mellan två personer där en är lyssnare (själavårdare) och en är den som anförtror sig (konfident). Kristen själavård skiljer sig både från terapi och andra typer av samtal i det att Gud aktivt är närvarande i samtalet. Själavård handlar ytterst om att vi kan komma till Jesus med våra liv. Vi kan komma till honom i livets alla situationer och det innebär att det inte finns något ämne eller någon del av livet som vi inte hör hemma i själavårdssamtalet, utan vi får komma som vi är med hela vår livssituation.

I ett själavårdande samtal är Gud närvarande när någon öppnar upp delar av sitt inre för en lyssnande medmänniska. Som kristna behöver vi alla den här typen av samtal. Den sortens själavård sker ständigt i våra församlingar och kallas ibland för den oorganiserade själavården eller vänskapens själavård. Det är ett namn som används just för att det ofta är det vardagliga samtalet mellan vänner som kan ske i kyrkan likaväl som vid någons köksbord eller på skogspromenaden. Detta är den viktigaste själavården, där det handlar om att vara medmänniska och detta är varje kristens uppdrag. Paulus uppmanar oss i Romarbrevet 12:15 att glädja oss med dem som gläder sig och gråta med dem som gråter och i Galaterbrevet 6:2 att bära varandra bördor.

I själavården ges vi möjlighet att möta och bearbeta både känslor, tankar och/eller situationer som vi brottas med. Ibland handlar det om negativa känslor/händelser om kamp och tvivel. Lika svårt kan det dock kännas att brottas med i grunden ”positiva” upplevelser som att bli förälder, bli kär eller känna sig kallad till en specifik uppgift. Vissa gånger vet vi vad det är som känns svårt och kan sätta ord på det vi känner som när vi t ex har förlorat någon vi älskar eller blivit uppsagda på jobbet. Andra gånger vet vi inte vad ”det” är utan vi känner bara att något är fel... det är som att någon lagt en stor sten på våra axlar eller som en klump i bröstet eller kanske känns allt bara tomt och meningslöst.

En viktig grundinställning i själavård är antagandet om att det inte bara är vissa personer med särskilt stora behov som har behov av själavård utan att grundinställningen är att vi alla är ”behovets barn”. Under vissa perioder i livet har vi behov av att prata med någon under förhållanden där vi kan känna oss helt trygga i att personen dels har kunskap och erfarenhet av att lyssna och ta emot det vi bär på. Den typen av själavård har vi här valt att kalla för den organiserade själavården. Att utöva själavård i organiserad form är inte varje kristens uppdrag eller gåva men den kristna församlingen har genom historien alltid erbjudit det och särskilda personer har avskilts och utrustats för en sådan tjänst. Det är människor som under tystnadslöften, vill möta människor i det avskilda rummet.

EFK vill vara en plats för sårbarhet - där vi möter livets orättvisa och våra egna och andras misslyckanden med samma omsorg som Jesus gjorde.

Litteraturtips

Själavård vid köksbordet
Esbjörn Hagberg, Libris 2005

Själavård – en grundbok
Berit Okkenhaug, Libris 2004


Relaterad information

Liknande sidor på efk.se

Evangeliska Frikyrkan    Box 1624    701 16 Örebro    019 - 16 76 00     info@efk.se     webmaster@efk.se    Plusgiro: 900403-7    Bankgiro: 900-4037

Logotyp för Strateg Marknadsföring somar har gjort design och implementerat sidan.
Google+