Våra webbplatser

Våra webbplatser

Webbkarta        Press        Logga in        RSS

Translate

Webbkarta        Press        Logga in        RSS

Dela:

 Skriv ut sida

Kyrkligt entreprenörskap

Flera EFK-församlingar arbetar på olika sätt med kyrkligt entreprenörskap. Det handlar exempelvis om friskvård, förskolor, secondhandbutiker (Bra & Begagnat), arbete med människor som befinner sig utanför arbetsmarknaden och om äldreomsorg.


Råd och hjälp från Hela Människan

Hela Människan har genom sin starka förankring i Sveriges kyrklighet fått förtroendet att nätverka för ett ökat kyrkligt entreprenörskap som ger både individen och samhället helt nya värden.

Vård- och omsorgsområdet som exempelvis hemtjänst har öppnats för nya aktörer. De flesta nya aktörerna har dock hittills varit privata företag och samhället önskar en mycket större mångfald bland utförare. Vård- och omsorg passar kyrkan eftersom det tangerar ett av dess kärnvärden, diakonin. Kyrkor kan ofta tillföra viktiga mervärden jämfört med andra. Eftersom detta handlar om mycket mer än ekonomi, får värderingarna och de mänskliga sidorna av det kyrkliga entreprenörskapet en stor plats. Hela Människan har därför fått i uppdrag av Tillväxtverket att informera kyrkorna i Sverige om de nya möjligheter som finns. Kyrkor och ideella organisationer har i många fall lyst med sin frånvaro.  Olika initiativ har tagits (även om det inte direkt faller under vård- och omsorg) av bland annat EFK-församlingen Kungsporten i Huskvarna. Du kan läsa mer om det under fliken Friskvård.

Vill ni veta mer om kyrkligt entreprenörskap och få råd och hjälp så kan ni kontakta Börje Carlsson borje.carlsson@helamanniskan.se    (Telefon 08-691 06 70).


Relaterad information

Liknande sidor på efk.se

Evangeliska Frikyrkan    Box 1624    701 16 Örebro    019 - 16 76 00     info@efk.se     webmaster@efk.se    Plusgiro: 900403-7    Bankgiro: 900-4037

Logotyp för Strateg Marknadsföring somar har gjort design och implementerat sidan.
Google+