Våra webbplatser

Våra webbplatser

Webbkarta        Press        Logga in        RSS

Translate

Webbkarta        Press        Logga in        RSS

Dela:

 Skriv ut sida

Funktionshinder

Ordet funktionshinder rymmer många tolkningar. Det kan bland annat handla om fysiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (ADHD, Aspergers syndrom mm) men kan även beröra psykisk ohälsa. Frågor som alltid borde vara aktuella i våra församlingar är: Hur kan vi vara en kyrka för alla? Hur kan vi vara en kyrka som är en naturlig mötesplats oavsett om vi lever med funktionsnedsättning eller inte? En mötesplats där varje enskild individ får komma till sin rätt, utifrån sina egna förmågor och möjligheter.

Resurspersoner och föreläsare

Har du några frågor eller söker efter en föreläsare i något ämne som berör funktionsnedsättning så kan du ta kontakt med någon av följande personer:

Matilda Andin
Föreningskonsulent på föreningen Furuboda
Funktionsfrågor
Tel: 070-661 10 25 Epost: matilda@andin.nu

David Juhlin
Verksamhetschef för Novum Assistans, som driver sin verksamhet på kristen grund där även frågor om kyrkans tillgänglighet för alla oavsett funktionsnedsättning ryms.
Representerar EFK i SKR:s arbetsgrupp för frågor som rör funktionshinder.
Tel: 0725-17 90 11 E-post: david.juhlin@novumassistans.se   

Tea Gustavsson
Kunskaper om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som autism och ADHD.
Anpassningar av barnverksamhet (söndagsskola, kör, läger t.ex.) och gudstjänster. 
Tel: 0709- 32 85 46 E-post:  tea.gustavsson@gmail.comlänk till annan webbplats


Fortbildningskurser på Liljeholmens folkhögskola

Liljeholmens folkhögskola erbjuder också regelbundet kortare fortbildningskurser och seminarier i bl a ämnen som 

  • Hur bemöter vi ungdomar med psykisk ohälsa?

Se aktuella kurserlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster!


Litteratur

En kyrka för alla, SKR

På uppdrag av Sveriges kristna råd (SKR) har Föreningen Furuboda tillsammans med en arbetsgrupp med representanter från de olika kyrkofamiljerna, under tidsperioden 2005-2007, arbetat med frågor kring kyrka och funktionshinder. En uppgift har varit att formulera ett policydokument kring dessa frågor. Förhoppningen är att detta policydokument kan förmå kyrkor och samfund att genomföra en självkritisk granskning, så att varje människa får bli den hon är ämnad att vara.  Boken kan beställas eller laddas ned på SKR:s hemsida: http://www.skr.org/material/skriftserien/länk till annan webbplats

Hur står det till? Om livsstil och livskvalitet. Barn och unga – Funktionshinder – Alkohol och droger (red. Matilda Andin) Boken belyser frågor kring livskvalitet utifrån olika perspektiv, med särskilt fokus på frågor som berör barn och unga med funktionsnedsättningar, samt frågor kring alkohol och droger. Innehållet i boken utgår från innehållet i konferensen med samma namn, som arrangerades på Furuboda 11-13 juni 2013. Den kan beställas från https://docs.google.com/forms/d/1bHTRJ-6r-RKzsoTkmkDQvcw73oqPCoydSU8y4b8cLPw/viewformlänk till annan webbplats

Ömsint liv i en våldsam värld, Stanley Hauerwas och Jean Vanier (Verbum)

I boken ”Ömsint liv i en våldsam värld”  samarbetar teologen Stanley Hauerwas med Jean Vanier, som är grundare av LÁrche. LÁrche är ett internationellt nätverk av kommuniteter med människor med och utan intellektuella funktionshinder, där alla ger och tar emot.

Ulles mamma: om livet med en vuxen handikappad dotter, Elisabeth Sandlund(Libris)

I boken ”Ulles mamma: om livet med en vuxen handikappad dotter” berättar Elisabeth Sandlund om hut är det att vara förälder till ett vuxet handikappat barn. Hon berättar om frigörelse och tandborstning, om vardag och glada nyheter, om teckenspråk och teater, om hur man lär sig att ta vara på samhällets resurser och om att möta andra unika människor.  

Möt mig som jag är,Thérèse Eriksson (Natur & Kultur 2011).

Thérèse Eriksson är beteendevetare och arbetar med att förbättra vården för unga som lider av självskadebeteende. Möt mig som jag är riktar sig till vuxna, anställda och ideellt engagerade, som möter ungdomar i kyrkan. Thérèse Eriksson förklarar vad självskadebeteende är, vad det kan bero på, vad det kan leda till – och hur vuxna kan hjälpa unga som mår dåligt. Hon delar med sig av konkreta tips på hur man kan stötta någon som skadar sig själv, och både unga som har skadat sig själva och vuxna som arbetar i församlingar berättar om sina erfarenheter.

En väg tillbaka,Crister Olsson (Natur & Kultur 2011).

Vad händer när en erfaren psykolog själv drabbas av en allvarlig depression och svår ångest? En väg tillbaka är en bok full av uppmuntran och tröst till den som själv har drabbats av depression och ångest eller som lever nära någon som är sjuk. Christer Olsson påminner: Depression är en sjukdom, inte en defekt. Den behöver inte smusslas med, ingen drabbad ska behöva skämmas – och det finns en väg tillbaka till livsmod och livsglädje.

Relaterad information

Liknande sidor på efk.se

Evangeliska Frikyrkan    Box 1624    701 16 Örebro    019 - 16 76 00     info@efk.se     webmaster@efk.se    Plusgiro: 900403-7    Bankgiro: 900-4037

Logotyp för Strateg Marknadsföring somar har gjort design och implementerat sidan.
Google+