Våra webbplatser

Våra webbplatser

Webbkarta        Press        Logga in        RSS

Translate

Webbkarta        Press        Logga in        RSS

Dela:

 Skriv ut sida

Andlig vård i kriminalvården

Jesus sade: Herrens ande är över mig, för han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren (Luk 4:18-19)

Jag var i fängelse och ni kom till mig.(Matt 25:35-36)

Samordning av SKR

Sveriges kristna råd ansvar för samordningen av den kristna andliga vården på fängelser och häkten. De har fått i uppdrag av Kriminalvården att utveckla och samordna den andliga vården vid samtliga anstalter och häkten i landet. Det innebär att en präst från Svenska kyrkan, en pastor från någon av frikyrkorna samt vid större häkten och anstalter en katolsk präst, någon präst från de ortodoxa kyrkorna och en imam från de muslimska församlingarna är förordnade till Nämnden för Andlig Vård, NAV.

Varje intagen i svenska fängelser och på häkten skall ”tillförsäkras religionsfrihet; frihet att ensam och tillsammans med andra utöva sin religion”, som det står i Regeringsformen kap 2, § 1, 6:e stycket.

Präster, pastorer och diakoner

Det finns cirka 150 präster/pastorer/diakoner som arbetar vid de olika häktena och anstalterna i Sverige, bl a från EFK.

Den främsta uppgiften för de präster, pastorer och diakoner som arbetar på anstalter och häkten är den enskilda själavården och att anordna gudstjänster. Att leda samtalsgrupper, ansvara för de frivilliga besöksgrupperna och genom sin närvaro och sitt arbete utgöra ett stöd för såväl intagna som personal inom Kriminalvården är också en del av arbetet.

Besöksgrupper

Vid varje fängelse och förhoppningsvis vid varje häkte bör det finnas en besöksgrupp, helst ekumenisk. I besöksgrupperna finns även Evangeliska Frikyrkan representerade. Idag finns det cirka 40 besöksgrupper över hela landet. Det finns speciella rekommendationer för besöksgrupper.

Är du intresserad av att veta mer kan du läsa på SKR:s hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Där finns även kontaktuppgifter till dem som ansvarar för fängelsearbetet på SKR.

Samverkan med Kriminalvården

Hela Människan samverkar med Kriminalvården genom att förbereda Kriminalvårdens klienter inför frigivning eller med stödjande insatser efter frigivningen. Det kan vara i form av studiecirkeln ”Bättre framtid”, motivationsprogram, stöd i form av boende för anhöriga som besöker en släkting eller stöd i praktiska frågor i samband med frigivningen.

Film: Never Give Up Son

Never Give Up Son är en långfilmsdokumentär om tre vänners kamp för ett nytt liv på rätt sida av lagen. Filmen väcker många tankar och frågor kring identitet och livsstil och de utmaningar som ett förändrat liv innebär. Den passar därför utmärkt för visning i bland annat kyrkor, ungdomsgrupper, behandlingshem och besöksgrupper på anstalter.

Never give up son handlar om vännerna Naiel, Khole och Uldis. De är uppväxta i Stockholm och Riga och har tidigare varit kriminella. Tidigare var deras liv fyllt av våld, men under en våldsam uppgörelse kände sig Naiel plötsligt stoppad av en högre makt och upplevde att han skulle älska folk istället för att hata dem. Det blev en vändpunkt och början på kampen att skaffa sig ett nytt liv på rätt sida av lagen. De förstår att beslutet att förändras måste fattas varje dag och att tanken på att ge upp aldrig får vara ett alternativ.

För att ha rättigheter att visa filmen för grupper beställer man en DVD hos Filmcentrumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som sköter den institutionella distributionen. Med en sådan DVD kan filmen visas i alla slags grupper. I Sverige kan filmen hyras av privatpersoner hos SF Anytimelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Never Give Up Son är producerad av det svenska produktionsbolaget Azusa Street Productions och har haft stor framgång i Lettland där den har gått på bio och visats på tv.

Litteratur

Vägen in – Om andlig vård i Kriminalvården (Peter Carlsson)

En bok om Kriminalvården och den andliga vården i Kriminalvården. Första delen av boken beskriver Kriminalvården, dess historia och nutid och viktiga delar av dess verksamhet. Andra delen handlar om den andliga vården: här finns teologi och praktik, avsnitt om det personliga samtalet och beskrivningar av vad diakoner, pastorer och präster i övrigt ägnar sin tid på anstalter och häkten åt. Här kan du beställa boken!länk till annan webbplats


Relaterad information

Liknande sidor på efk.se

Evangeliska Frikyrkan    Box 1624    701 16 Örebro    019 - 16 76 00     info@efk.se     webmaster@efk.se    Plusgiro: 900403-7    Bankgiro: 900-4037

Logotyp för Strateg Marknadsföring somar har gjort design och implementerat sidan.
Google+