Våra webbplatser

Våra webbplatser

Webbkarta        Press        Logga in        RSS

Translate

Webbkarta        Press        Logga in        RSS

Dela:

 Skriv ut sida

Familjehem

Behovet av familjer som är beredda att öppna sitt hem för barn med behov är stort. Här kan kyrkorna vara en resurs. Evangeliska Frikyrkan är huvudman för Stiftelsen Kristen Familjehemsvård (SKFH).

Stiftelsen Sveriges Kristna Familjehem

Sveriges Kristna Familjehem (SKFH) är en icke vinstdrivande familjehemsorganisation som bedriver konsulentstödd familjehemsvård för barn, unga och vuxna. SKFH:s huvudman är Evangeliska Frikyrkan.

SKFH har över 20 års erfarenhet av familjehemsplaceringar på uppdrag av socialtjänsten och Kriminalvården. Sedan 2006 arbetar SKFH även med familjehemsvård för ensamkommande flyktingbarn och ungdomar.

SKFH har ett 60-tal familjehem och jourhem kopplade till sig. Dessa är belägna från Skåne i söder till Dalarna i norr. SKFH:s familjehem får handledning, utbildning och möjlighet till stöd dygnet runt, året runt.

Är du intresserad av att bli familjehem är du välkommen att kontakta: 

Sveriges Kristna Familjehem (SKFH)
Återbruksvägen 7 A
703 53 Örebro

Telefon: 019-24 06 65
E-post: info@skfh.org
Hemsida: www.skfh.orglänk till annan webbplats


Relaterad information

Liknande sidor på efk.se

Evangeliska Frikyrkan    Box 1624    701 16 Örebro    019 - 16 76 00     info@efk.se     webmaster@efk.se    Plusgiro: 900403-7    Bankgiro: 900-4037

Logotyp för Strateg Marknadsföring somar har gjort design och implementerat sidan.
Google+