Våra webbplatser

Våra webbplatser

Webbkarta        Press        Logga in        RSS

Translate

Webbkarta        Press        Logga in        RSS

Dela:

 Skriv ut sida

Diakonala insatser

Vill du ha hjälp och råd omkring hur du och din församling kan arbeta med diakonala frågor? På den här delen av hemsidan finns en massa resurser för er. I Sverigeprogrammet finns också ett diakonalt råd, bestående av ett antal goda resurspersoner. De finns till hands för att stödja er inom olika diakonala arbetsområden. Välkommen att ta kontakt!

Annika Lager Watrous

Kursföreståndare för diakoniutbildningen på Liljeholmens folkhögskola
Undervisar i själavård, etik och andaktspedagogik mm
Tel: 0494-797 12 E-post: annika.lager.watrous@liljeholmen.nu


Louise Gehandler
Verksamhetsutvecklare på Bräcke diakoni
Själavård, äldreomsorgsfrågor
Tel: 073-0530614 E-post: louise@sjalavarden.se


Matilda Andin
Föreningskonsulent på föreningen Furuboda
Funktionsfrågor
Tel: 070-661 10 25 Epost: matilda@andin.nu


Els-Marie Anbäcken
Universitetslektor i äldreinriktat socialt arbete, äldreomsorg och existentiell omsorg, samt transnationellt socialt arbete
Tel: 013-482 20 84 E-post: els-marie.anbacken@mdh.se


Lars-Göran Sundberg
Själavårdspastor i Folkungakyrkan med inriktning på familj, äktenskap och relationer
Lärare i själavård på Liljeholmens folkhögskola. Lektor i praktisk teologi på Johannelunds Teologiska högskola
Tel: 073-420 80 21 E-post: lars-goran.sundberg@folkungakyrkan.org

David Juhlin
Verksamhetschef för Novum Assistans, som driver sin verksamhet på kristen grund där även frågor om kyrkans tillgänglighet för alla oavsett funktionsnedsättning ryms.
Representerar EFK i SKR:s arbetsgrupp för frågor som rör funktionshinder.
Tel: 0725-17 90 11 E-post: david.juhlin@novumassistans.se

Att göra som Jesus gjorde

Diakonalt arbete är en del av församlingsuppdraget och är tänkt att vara en naturlig del av varje kristens liv. Diakoni är att följa Jesus, att göra som han gjorde. Sverigeprogrammet stödjer församlingarna i att starta och utveckla diakonalt arbete och att sprida erfarenheter och kunskap som finns i lokala församlingar.

EFK vill vara en resurs för församlingarna runt om landet genom att:

  • skapa mötesplatser omkring diakonala frågor
  • följa enskilda församlingar i en process där vi gemensamt gör en analys av hur det ser ut i samhället och vad församlingen på just den orten kan göra i sitt sammanhang
  • utmana och inspirera till utökade och nya uppgifter
  • utbilda och utrusta till fördjupad tjänst
  • bli ett nätverk där församlingar får kontakt med andra församlingar som jobbar med liknande frågor

"Vi lever i en värld där vi lär oss att hålla distansen, att inte släppa någon för nära, att inte lägga sig i andras liv för mycket. Om vi kommer för nära dem som lider kan vi riskera att smittas av deras smärta. Det kan bli obehagligt och obekvämt. Men det är först när du kommer så nära att du tar till dig deras smärta som de kan komma tillräckligt nära för att ta emot din kärlek." John Ortberg

Vill du stödja EFKs insatser på detta område så är du mer än välkommen med din gåva. Klicka här för att ge en gåva direkt på hemsidan!länk till annan webbplats

Relaterad information

Liknande sidor på efk.se

Evangeliska Frikyrkan    Box 1624    701 16 Örebro    019 - 16 76 00     info@efk.se     webmaster@efk.se    Plusgiro: 900403-7    Bankgiro: 900-4037

Logotyp för Strateg Marknadsföring somar har gjort design och implementerat sidan.
Google+